Naravoslovni natečaj za mlade

Slovenska matica že tretje leto pripravlja in uspešno izvaja natečaj za dijake in študente za izvirno besedilo na izbrano temo. Dosedanji uspeh in pozitiven odziv mladih na raziskovalne izzive sta nas prepričala, da je vključevanje mlajše generacije kulturnikov in znanstvenikov, ki na svojo ustvarjalno pot šele stopajo, v dejavnost našega društva prava pot za nadaljnje delo. S posebnimi projekti  v letu 2023 približevanje Matice mladim še dodatno krepimo