Model identifikacije potencialnih raziskovalcev, krepitev njihovega raziskovalnega potencialna in njihovo povezovanje s pomurskimi gospodarskimi subjekti in drugimi organizacijami

SODELOVANJE S POMURSKO AKADEMSKO ZNANSTVENO UNIJO

 

Projekt za krepitev kompetenc študentov, v katerem so sodelovali Nomi Hrast, Nina Kotnik, Maša Jazbec, Vasilka Saklamaeva, Andreja Kumer, Robert Šket, Davor Ornik, Dominik Škrinjar, smo izvedli skupaj s Pomursko akademsko znanstveno unijo (PAZU), ki ima sedež na Lendavski 15a v Murski Soboti.

Za PAZU smo pripravili Model identifikacije raziskovalcev s krepitvijo njihovega raziskovalnega potenciala in njihovo povezovanje z gospodarstvom v Pomurju. Model je prilagojen potrebam regije in bo pomagal prepoznati oz. identificirati najbolj nadarjene, zavzete in ambiciozne posameznike (dijake in študente) ter jim omogočiti raziskovanje na področjih, ki jih zanimajo. Posebej pa jim bomo predstavljali aktualna raziskovalna področja, da bi spodbudili razvoj na teh področjih. To pomeni, da je model prilagojen aktualnim potrebam na trgu in globalnim trendom in je vzpodbuja vključevanje  mladih kot bodočih potencialnih talentov v podjetjih ali raziskovalcev v drugih organizacijah v delo in raziskovanje na področjih kot je trajnostni razvoj, nizko-ogljična družba in nizko-ogljično krožno gospodarstvo ter digitalizacije (pametna mesta, pametne hiše, avtomatizacija, robotizacija, umetna inteligenca) ter druge aktualne teme.

Obenem smo proučili potrebe lokalnega gospodarstva in pripravili predlog njegovega spodbujanja za krepitev lastnega raziskovalnega potenciala in zmožnosti absorbirati aktualna raziskovalna spoznanja. Prav tako želimo z modelom motivirati lokalne organizacije, da za omenjene potencialne raziskovalce ponudijo možnost sodelovanja na konkretnih izzivih, s katerimi se organizacije soočajo.. Tako so bodo organizacije lahko povečale svoj ugled (tudi kot delodajalca) in  možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev iz različnih skladov tako na državni, kot na Evropski ravni, in prispevale h ohranjanju in celo izboljševanju kakovosti življenja v Pomurju.

To pomeni, da smo razvili model za identificiranje:

·         potencialnih (talentiranih, zavzetih in ambicioznih) raziskovalcev, prepoznavanje njihovih interesov,

·         potreb podjetij in drugih organizacij in usklajevanje interesov raziskovalcev in potreb Pomurja.

Oba modela koristita več deležnikom, tako bosta npr. koristila študentom, ki bodo pridobili aktualne kompetence, katere bodo preizkusili v praksi, sodelujoči organizaciji (PAZU), ki širi svoja področja delovanja, kakor tudi (gospodarskim in drugim) organizacijam, ki se bodo hitreje razvijale in ustvarjale večjo dodano vrednost za odjemalce ter tudi za vse potencialne raziskovalce, ki bodo lahko uspešno razvijali svoje vizije, hkrati pa bodo tudi same izboljšale svoje poslovanje in dosegale boljši poslovni uspeh.