Model identifikacije potencialnih raziskovalcev, krepitev njihovega raziskovalnega potencialna in njihovo povezovanje s pomurskimi gospodarskimi subjekti in drugimi organizacijami

PRENOS ZNANJ V PRAKSO – IZOBRAŽEVALNE PERSPEKTIVE ZA OPLEMENITENJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA POMURJA.

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerze v Mariboru in Pomurska akademsko znanstvena unija sta v petek, 3. marca 2023 v Murski Soboti organizirala in izvedla posvet z naslovom: IZOBRAŽEVALNE PERSPEKTIVE ZA OPLEMENITENJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA POMURJA.

Glavni govorci na strokovnem posvetu so bili:

  • pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik PAZU,
  • pom. akad. dr. Ludvik Toplak, Alma Mater Europaea,
  • pom. akad. dr. Simona Šarotar Žižek, EPF UM,
  • Darja Farič Klemenčič, Zavod RS za šolstvo,
  • Alenka Samec, PGZ.

Pomembno vlogo na posvetu so imeli tudi študentje Univerze v Mariboru, ki sodelujejo v projektu Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 z naslovom: Model identifikacije potencialnih raziskovalcev, krepitev njihovega raziskovalnega potenciala in njihovo povezovanje s pomurskimi gospodarskimi subjekti in drugimi organizacijami. Študentje (Nina Kotnik, Vasilka Saklamaeva, Andreja Kumer, Davor Ornik,  Robert Šket in Dominik Škrinjar) so red. prof. dr. Simone Šarotar Žižek predstavili ugotovitve in spoznanja o človeškem kapitalu v Pomurju in njegovih razvojnih priložnostih.