Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. V nabor je prvič ​vključeno tudi večje število učnih enot s področja zelenih in digitalnih vsebin. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa, potrebnih za napredovanje po programu. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti in ne vpliva na število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik.​

 

Študentke in študente vabimo vas k prijavi in k spremljanju skupne spletne predstavitve z naslovom Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost – priložnost za razvijanje znanj in spretnosti na različnih področjih, ki bo potekala v torek, 26. 9. 2023, ob 15.00 na daljavo preko MS Teams.