Javni razpis Talent:UM 2024

Finančne spodbude TALENT:UM, ki jih podeljuje UM z javnim razpisom, so namenjene nadarjenim mednarodnim študentom, vpisanim v študijske programe 1. ali 2. stopnje na področju STEM (science, technology, engineering and mathematics) na UM. Namen finančnih spodbud je na eni strani spodbujanje mladih za študij na področju STEM, saj ima področje velik potencial za rast ter je osnova za dolgoročen razvoj in konkurenčnost tako Slovenije kot Evrope. Hkrati želi UM s finančnimi sredstvi pritegniti več nadarjenih mednarodnih študentov, ki izkazujejo izjemne akademske dosežke in raziskovalni potencial, jim pomagati pridobiti kvalitetno visokošolsko izobrazbo na področju STEM v Sloveniji (EU) in razvijati njihove talente med študijem. Finančne spodbude so v prvi vrsti namenjene dodatnim aktivnostim, ki so povezane z razvojem talenta, in omogočanju nadaljnjega doseganja izjemnih dosežkov.

 

Na razpis se lahko prijavijo mednarodni študenti 1. ali 2. stopnje študija na Univerzi v Mariboru; ki:

  • so državljani držav nečlanic EU,
  • niso končali predhodne izobrazbe (1. stopnje študija ali srednje šole) v Republiki Sloveniji, razen, če so bili v Sloveniji prvič vpisani v program mednarodne mature,
  • so v času predhodnega izobraževanja kot dijaki ali kot študentje dosegli izjemne akademske dosežke v mednarodnem prostoru in izkazujejo raziskovalni potencial.

 Rok za oddajo prijave za dodelitev finančne vzpodbude je 1. oktober 2024 do 14. ure.

 Več informacij o javnem razpisu je na voljo na spletni strani moja.um.si > Vpis na UM > Financiranje študija.​​

 Objava novice v slovenščini: https://moja.um.si/novice/Strani/Javni_razpis_za_dodelitev_financne_spodbude_nadarjenim_mednarodnim_studentom_s_podrocij_STEM_na_UM_TALENTUM_2024.aspx.

Objava novice v angleščini: https://moja.um.si/en/news/Strani/Public_Call_for_Awarding_a_Financial_Incentive_to_Talented_International_Students_from_the_Field_of_STEM_at_UM_TALENTUM_24.aspx.