Išče se pomoč v kontrolingu

V Livarni Maribor, v službi Finance in poslovne storitve potrebujejo pomoč v Kontrolingu.

 Kandidat bi opravljal naslednje naloge:

-        izdeluje pred in pokalkulacije proizvodov

-        spremlja donosnost poslovanja po proizvodnih programih in pripravlja predloge za ukrepanja

-        sodeluje pri spremljavi letnega budgeta podjetja in posameznih stroškovnih / profitnih centrov

-        sodeluje pri ekonomiki investicij in izdelavi investicijskih elaboratov

-        izvaja koordinacijo pri oblikovanju delnih analiz v celovite inf. podlage za ukrepanje

-        pripravlja analize za potrebe vodstva

-        sodeluje pri pripravi letnega poročila

-        sodeluje pri pripravi poslovnega načrta

-        sodeluje pri pripravi investicijskih načrtov

Obvezna zahteva je poznavanje naprednega excela.

Prijavite se na Lea Šajn. MLM d.d.: lea.sajn@mlm-mb.si