Festival podjetništva

V okviru Festivala podjetništva, ki ga je med 21. in 23. 11. 2022 organiziral Klub slovenskih podjetnikov, so po vsej Sloveniji, v vseh 12 regijah, podjetniki gostili učence osnovnošolce, dijake srednješolce in študente višješolskega in visokošolskega izobraževanja. Vrhunski podjetniki so predstavili svoje izdelke, tehnologijo, znanje in dosežke, pa tudi dinamičnost, zahtevnost in lepoto podjetniškega poklica. Orisali so svojo podjetniško pot, ki se je začela s tlečo idejo in po zaslugi vztrajnosti in trdega dela, kljub vzponom in padcem, a morda prav zaradi dragocenih lekcij, ki so jih s tem pridobili, prerasla v zgodbo o uspehu. Pokazali so svoje najboljše dosežke, predstavili vrhunske strokovnjake in tehnologijo ter način dela v uspešnih podjetjih. Posebno pozornost so namenili trajnosti, ki je sestavni del odgovornega podjetništva. Pojasnili so, da predvsem manjša podjetja, ki nastanejo in se razvijajo z zanosom podjetnika in njegovim trdim delom ter opravljajo plemenito poslanstvo, zaposlenim omogočajo samouresničevanje in osebno ustvarjalnost ter pošteno plačilo, širši družbi pa skladni in sonaravni razvoj lokalnega okolja.

Več informacij najdete na spletnem naslovu: https://www.sbc.si/aktualno/festival-podjetnistva.

Za študente Ekonomsko-poslovne fakultete so sodelavci Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja v okviru Festivala podjetništva pri predmetih Podjetništvo (2. letnik UN) in Obvladovanje rasti podjetja (3. letnik VS) organizirali in izvedli dan odprtih vrat. Sprejeli so jih v podjetju Naturalica Foods, d. o. o., v ponedeljek, 21. 11. 2022 ob 14:00 uri, na lokaciji v Čokoladnem centru Tete Fride v Limbušu, Limbuško nabrežje 6. Za študente je po kratki predstavi podjetja potekal sproščen razgovor z direktorjem g. Urošem Mlakarjem. Razgovor je vodila podiplomska študentka Podjetništva in inoviranja Pina Slaček.

Odgovornost do družbe in planeta se prične pri človeku in izkazuje v osebnih vrednotah. Slednje je možno tudi spreminjati!

Foto: prof. dr. Barbara Bradač Hojnik

izr. prof. dr. Tjaša Štrukelj
Vodja projekta EPF in družbena
odgovornost

prof. dr. Karin Širec
Predstojnica Katedre za podjetništvo
in ekonomiko poslovanja