Dijaki srednjih šol preizkusili, kako je biti študent EPF za en dan

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru smo v sredo, 29. marca 2023, za dijake srednjih šol organizirali dogodek Študent EPF za en dan.

Po uvodnem nagovoru dekanice, prof. dr. Polone Tominc, prodekanice za izobraževalno dejavnost, prof. dr. Aleksandre Pisnik in prodekanice za študentska vprašanja, Pine Slaček, so se dijaki pridružili rednim študentom EPF na petih predavanjih in vajah – obrestni račun pri predmetu Poslovno finančna matematika, pri prof. dr. Janku Marovtu, Potovanja in počitniške destinacije, pri prof. dr. Sonji Sibile Lebe, Osnove marketinga, pri mag. Domnu Malcu, E-poslovanje z rešitvijo Odoo pri predmetu Informatizacija procesov in storitev, pri prof. dr. Samu Bobku,  pri asistentki Ireni Šišovki Klančnik, mag. ekon. in posl. ved  in pri asistentki Sari Cokan, mag. ekon. in posl. ved ter Vrednotenje finančnih inštrumentov z metodami umetne inteligence pri predmetu Finančni trgi, pri prof. ddr. Timoteju Jagriču.

Za dijake je bila enkratna izkušnja, da so si lahko pobližje pogledali, kako izgledajo predavanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Utrinki v sliki so priloženi.