Izbirni predmeti

IZREDNI ŠTUDENTI  izbirajo izbirne predmete ob vpisu v višji letnik.

REDNI ŠTUDENTI izbirajo izbirne predmete ob vpisu v višji letnik od 1. 9. do 30. 9.
Študenti druge stopnje pa še pred začetkom letnega semestra. Izbira je elektronska.

Izbira izbirnega predmeta je obvezna.

 

Študijski koledar