Izbirni predmeti

IZREDNI ŠTUDENTI  izbirajo izbirne predmete ob vpisu v višji letnik.


REDNI ŠTUDENTI izbirajo izbirne predmete, le v okviru predvidene kvote, ob vpisu v višji letnik od 1. 9. do 30. 9.

Študenti druge stopnje pa še pred začetkom letnega semestra. Izbira je elektronska.
Izbira izbirnega predmeta je obvezna.

Študijski koledar