Študij na EPF

 

Diplomant Ekonomsko-poslovne fakultete je v gospodarskih in negospodarskih organizacijah iskan in cenjen. Diploma Ekonomsko-poslovne fakultete je mednarodno primerljiva, saj so študijski programi fakultete akreditirani s strani Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP), European Council for Business Education (ECBE) in The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Dolga tradicija obstoja se odraža v visoki kakovosti znanja in dobri zaposljivosti, kar je cilj vsakega diplomanta. Študenti lahko na Ekonomsko-poslovni fakulteti del študentskega časa izkoristijo za mednarodne izmenjave, za strokovna in športna srečanja z drugimi študenti, za učenje jezikov in za vrsto drugih dobro organiziranih obštudijskih dejavnosti.

Zakaj študirati na EPF?


Strokovni naslov in profil izobrazbe

Univerzitetni študijski program "Ekonomske in poslovne vede"
Diplomant(ka) univerzitetnega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede« pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (UN) oziroma diplomirana ekonomistka (UN), strokovni naslov se okrajšano zapiše kot dipl. ekon. (UN), ko študent opravi predpisane študijske obveznosti.

Visokošolski strokovni študijski program "Poslovna ekonomija"
Diplomant(ka) visokošolskega strokovnega študijskega programa "Poslovna ekonomija" pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (VS) oziroma diplomirana ekonomistka (VS), strokovni naslov se okrajšano zapiše kot dipl. ekon. (VS), ko študent opravi predpisane študijske obveznosti.

Študij in praksa v tujini

Fakulteta ima sklenjene bilateralne sporazume znotraj in izven Evrope in izven Evrope z različnimi partnerskimi institucijami. Seznam vseh sklenjenih partnerskih institucij najdete tukaj.

Profesionalna podpora kakovostnemu študiju

Zavedamo se, da še tako dober študijski program ne zadošča, da bi študenti lahko v celoti izrabili svoje študijske potenciale. Zato ob kakovostnih študijskih programih nenehno razvijamo in izboljšujemo podporo študiju, kakršno, kot študenti pričakujete od sodobne poslovne šole. Zato vam pomagamo in vas podpiramo pri navezovanju stikov (mreženju) in vam zagotavljamo primerno študijsko okolje.

Center za izobraževalno dejavnost

Karierni center

Center za knjižnično-informacijsko dejavnost

Tutorski sistem