Izredni študij

IZVEDBA PREDAVANJ

Na izrednem študiju sta organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj ustrezno prilagojeni. Izredni študij je izveden v skrajšanem obsegu predavanj oz. konzultacij.

Predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času od 16.00 do 20.30 ure. Predmeti se izvajajo zaporedno, na mesec eno do dva predavanja. Za vsakim predavanjem sledi preverjanje znanja, ki ga opravljate na izrednem roku in ga določite skupaj s profesorjem Izredni študenti imate možnost opravljanja izpitov na izrednih izpitnih rokih in vseh rednih izpitnih rokih v treh izpitnih obdobjih.

Fakulteta uporablja tudi različne sodobne oblike informacijsko-komunikacijske tehnologije (učno okolje Moodle, kjer so študentom dostopna gradiva pri posameznih predmetih.

Študij poteka hibridno, na daljavo ali v živo na fakulteti.

ŠOLNINA

1. stopnja

Visokošolski strokovni program »Poslovna ekonomija« in univerzitetni program »Ekonomske in poslovne vede«:

Šolnina znaša 1.990,00 EUR za 1. letnik študija, 1.990,00 EUR za 2. letnik in 2.345,00 EUR za 3. letnik.

2. stopnja

Magistrski program »Ekonomske in poslovne vede«:

Šolnina znaša 2. 350 za 1. letnik študija in 2.350,00 EUR za 2. letnik.

3. stopnja

Doktorski program »Ekonomske in poslovne vede«:

Šolnina znaša 3.900,00 EUR za 1. letnik študija, 3.900,00 EUR za 2. letnik in 3.900,00 EUR za 3. letnik.

 

PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK za vpis na:

1. stopnja

Pogoji za vpis v redni in izredni študij so enaki.

Visokošolski strokovni program »Poslovna ekonomija« in univerzitetni program »Ekonomske in poslovne vede«

2. stopnja:

Pogoji za vpis v redni in izredni študij so enaki.

Magistrski program »Ekonomske in poslovne vede«

3. stopnja:

Doktorski program »Ekonomske in poslovne vede«

 

PREDMETNIKI

Predmetnik na izrednem študiju je enak kot na rednem študiju.

1. stopnja

Predmetnik na izrednem študiju je enak kot na rednem študiju.

Visokošolski strokovni program »Poslovna ekonomija«

Univerzitetni program »Ekonomske in poslovne vede«

2. stopnja

Predmetnik na izrednem študiju je enak kot na rednem študiju.

Magistrski program »Ekonomske in poslovne vede«

3. stopnja

Doktorski program »Ekonomske in poslovne vede«

 

PRAVICE V ČASU ŠTUDIJA

Če izredni študent ni redno zaposlen, ima enake pravice do štipendije, študentskih bonov, subvencioniranega prevoza, bivanja in zavarovanja, kakor redni študenti.