Informacije o vpisu na 1. stopnjo študija

Pomembni datumi

Informativni dnevi12. 2. 2021 in 13. 2. 2021
Prvi prijavni rok16. 2. 2021 do 19. 3. 2021
Drugi prijavni rok 20. 8. 2021 do 27. 8. 2021
Prijava za vpis v višji letnik1. 9. 2021 do 17. 9. 2021

Prijava za vpis eVŠ

Izračun točk

Tabela za pretvorbo ocen

Primeri izračunavanja točk za razvrščanje v visokošo​lske študijske programe

Visokošolska prijavno-informacijska služba v skladu z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 68/96) izračunava točke, na osnovi katerih razvršča kandidate v študijske programe.

Primer 1:

Kandidat se je prijavil v visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija na Ekonomsko poslovni fakulteti. Srednjo šolo je končal z zaključnim izpitom s štirimi predmeti (Slovenski jezik 3, Matematika 4, Zgodovina 2 in Kemija 4). V tretjem letniku srednje šole je bil zadosten, v četrtem pa dober.

V Razpisu za vpis (Objave MŠŠ, Ljubljana, 15. 1. 1999) je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi (60% točk) in splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (40% točk). 

Izračun točk:
Vsota ocen na zaključnem izpitu je 3+4+2+4=13 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 13 točkam v stolpcu “Zaključni izpit s štirimi predmeti” ustreza 65 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.

Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 2+3=5 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 5 točkam v stolpcu “3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)” ustreza 50 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.

Točke = 65 × 0,6 + 50 × 0,4 = 59 točk

Več primerov izračunavanja točk 


Več informacij o vpisu najdete na spletnih straneh Visokošolske prijavno-vpisne službe Univerze v Mariboru.