Dodiplomski študijski program

Predstavljamo vam dva zanimiva študijska programa, univerzitetni študijski program »Ekonomske in poslovne vede« in visokošolski strokovni študijski program »Poslovna ekonomija«. Na vsakem študijskem programu lahko izbirate med osmimi perspektivnimi študijskimi usmeritvami.

Univerzitetni študijski program 1. stopnje
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje
POSLOVNA EKONOMIJA
S študijskim programom "Ekonomske in poslovne vede" postavljamo študente v položaj odgovornih in aktivnih partnerjev v izobraževalnem procesu. Ponujamo jim možnost, da si po lastnih poklicnih ambicijah prilagodijo znaten del študijskega programa in izberejo tiste predmete, s katerimi bodo pridobili taka strokovna znanja, za katera bodo sami ocenili, da so pomembna za njihov osebni strokovni razvoj in bodočo kariero.Visokošolski strokovni študijski program "Poslovna ekonomija" je konkurenčen koncept poslovnega izobraževanja, ki je zanimiv za gospodarstvo. Z njim odpiramo študentom zaposlitvene možnosti na različnih področjih poslovnega življenja v gospodarstvu in drugih organizacijah, ki morajo svoje poslovanje opirati na ekonomske zakonitosti ter na načela in koncepte sodobnega menedžmenta.
Usmeritve programa:
 1. Ekonomija
 2. Elektronsko poslovanje
 3. Finance in bančništvo​
 4. Management in organizacija poslovanja
 5. Marketing
 6. Mednarodna poslovna ekonomija
 7. Podjetništvo
 8. Računovodstvo, revizija in davščine
Usmeritve programa:
 1. Ekonomika in upravljanje javnega sektorja
 2. Management
 3. Marketing
 4. Mednarodno poslovanje​
 5. Podjetništvo
 6. Poslovne finance in bančništvo
 7. Računovodstvo in davščine
 8. Turizem