Študijski program 3. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

 

Študijski program 3. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« je naravnan izrazito raziskovalno. Študenti pridobijo poglobljeno znanje in razumevanje najkompleksnejših ekonomskih in poslovnih pojavov na nacionalni in globalni ravni. Program zahteva od študentov individualno raziskovalno delo in rezultate, ki so izpostavljeni kritični presoji profesorjev, študentov in strokovne javnosti.


Študijski program 3. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« vsebuje dve učni enoti o znanstvenoraziskovalnih metodah, 4 izbirne učne enote, 6 učnih enot za individualno raziskovalno delo ter 1 učno enoto za pridobitev ustreznih prenosljivih znanj. Študenti pridobijo najsodobnejša ekonomska znanja in ustrezne metodologije, ki jim omogočajo odkrivanje lastnih izvirnih, raziskovalnih potencialov.

Po zaključku študija in promociji si kandidat oz. kandidatka pridobi znanstveni naslov "doktor oziroma doktorica znanosti".

Predmetnik

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti - PRIČETEK VELJAVE 1.10.2020 DALJE

Semester Predmet ECTS
1. semester: Znanstvenoraziskovalne metode - kvantitativni del 3

Znanstvenoraziskovalne metode - kvalitativni del

3
​Izbirni predmet 1 6
​IRD 1 18​
2. semester: ​Izbirni predmet 26
​Izbirni predmet 3 6
IRD 218
3. semester: Prenosljiva znanja 3
IRD 3 27
4. semester: Izbirni predmet 4 6
IRD 4 24​
5. semester: IRD 5 30
6. semester: Izdelava in zagovor doktorske disertacije 30

Študent si v dogovoru s potencialnim mentorjem izbere 4 predmete iz nabora izbirnih predmetov v tabeli

Št.Ime predmeta
1.Analiza panelnih podatkov
- dr. Alenka Kavkler
6 ECTS
2.Denar, bančništvo in finančni trgi
- dr. Vita Jagrič
6 ECTS
3.Destinacijski management in marketing
- dr. Sonja Sibila Lebe, dr. Borut Milfelner
6 ECTS
4.Digitalna transformacija poslovanja
- dr. Samo Bobek
6 ECTS
5.Družbena odgovornost in konkurenčnost podjetja
- dr. Tjaša Štrukelj
6 ECTS
6.Ekonomika evropske integracije
- dr. Silvo Dajčman
6 ECTS
7.Ekonomika trga dela
- dr. Darja Boršič
6 ECTS
8.Ekonomska metodologija
- dr. Jani Bekő
6 ECTS
9.Finančne krize in ekonomska politika
- dr. Silvo Dajčman
6 ECTS
10.Globalno trženje in internacionalizacija podjetja
- dr. Romana Korez Vide
6 ECTS
11.Integralni management in upravljanje podjetja
- dr. Mojca Duh, dr. Peter Podgorelec
6 ECTS
12.Izbrane teme iz javnih financ
- dr. Tanja Markovič Hribernik
6 ECTS
13.Izbrane teme iz kvantitativnih financ
- ddr. Timotej Jagrič
6 ECTS
14.Koncepti in arhitektura poslovnih informacijskih rešitev
- dr. Simona Sternad Zabukovšek
6 ECTS
15.Management proizvodnje
- dr. Zlatko Nedelko
6 ECTS
16.Management zdravja in dobrega počutja
- dr. Simona Šarotar Žižek
6 ECTS
17.Marketing na medorganizacijskih trgih
- dr. Bruno Završnik
6 ECTS
18.Marketing povezav
- dr. Matjaž Iršič
6 ECTS
19.Matematične metode finančnega inženiringa
- dr. Janko Marovt
6 ECTS
20.Mednarodna ekonomika III
- dr. Mejra Festić
6 ECTS
21.Mednarodni management človeških virov
- dr. Sonja Treven
6 ECTS
22.Mednarodna gospodarska gibanja in globalno finančno okolje
- dr. Žan Jan Oplotnik
6 ECTS
23.Metodološke razsežnosti managementa informatike
- dr. Samo Bobek
6 ECTS
24.Multivariatne metode v poslovnih raziskavah
- dr. Polona Tominc
6 ECTS
25.Odločitvena analiza v poslovnih vedah
- dr. Vesna Čančer
6 ECTS
26.Organizacijsko delovanje in vedenje
- dr. Vojko Potočan
6 ECTS
27.Podjetništki ekosistemi
- dr. Katja Crnogaj
6 ECTS
28.Politika, verodostojnost in kultura podjetja
- dr. Jernej Belak
6 ECTS
29.Poslovne finance in finančni management v podjetjih
- dr. Žan Jan Oplotnik
6 ECTS
30.Poslovne napovedne analize
- dr. Igor Perko
6 ECTS
31.Inštitucije EU, korporativno upravljanje ter korporacijsko pravo EU
- dr. Andreja Primec
6 ECTS
32.Pravni status direktorjev in nadzornikov
- dr. Borut Bratina
6 ECTS
33.Projektno poslovanje in projektni management
- dr. Igor Vrečko
6 ECTS
34.Raziskovanje in dosežki v davčnem računovodstvu
- dr. Lidija Hauptman
6 ECTS
35.Raziskovanje in dosežki v finančnem računovodstvu
- dr. Lidija Hauptman
6 ECTS
36.Raziskovanje in dosežki v poslovodnem in stroškovnem računovodstvu
- dr. Iztok Kolar
6 ECTS
37.Raziskovanje in dosežki v reviziji
- dr. Daniel Zdolšek
6 ECTS
38.Raziskovanje inoviranja
- dr. Zdenka Ženko
6 ECTS
39.Razvojni trendi globalnega managementa
- dr. Duško Uršič
6 ECTS
40.Sodobne teorije gospodarske rasti
- dr. Darja Boršič
6 ECTS
41.Sodobni vidiki marketinga izdelkov, storitev in blagovnih znamk
- dr. Aleksandra Pisnik
6 ECTS
42.Strateški management
- dr. Mojca Duh
6 ECTS
43.Tehnološko inoviranje in trajnostno načrtovanje proizvodov
- dr. Gregor Radonjič
6 ECTS
44.Teoretični temelji podjetništva in rast podjetij
- dr. Karin Širec
6 ECTS
45.Teorija merjenja in merski modeli v marketingu
- dr. Borut Milfelner
6 ECTS
46.Trajnostno gospodarjenje in podjetniško varstvo okolja
- dr. Matjaž Denac
6 ECTS
47.Trajnostno podjetništvo
- Barbara Bradač Hojnik
6 ECTS
48.

Upravljanje globalnih poslovnih operacij in dobavnih verig
- dr. Klavdij Logožar

6 ECTS