Spletni informativni dnevi 2021 EPF UM

Dobrodošli na EPF UM!

Veseli smo, da se srečamo na Informativnih dnevih Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Vsaka kariera ima svoj začetek in na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je v več kot 60-tih letih obstoja in tradicije svojo kariero začelo več kot 35.000 diplomantov. Študijski programi zagotavljajo visoko kakovost in zaposljivost diplomantov. Kakovost študijskih programov je potrjena z evropsko akreditacijo ECBE in ameriškima akreditacijama AACSB in ACBSP. Mednarodna akreditacija AACSB fakulteto umešča med 5 % najboljših poslovno - ekonomskih šol na svetu.

Ekonomsko-poslovna fakulteta je odprta, do študentov prijazna fakulteta. Poleg visoke kakovosti in dobre zaposljivosti naših diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega diplomanta, lahko del študentskega časa na Ekonomsko-poslovni fakulteti študenti izkoristijo za mednarodno izmenjavo, za strokovna in športna srečanja z drugimi študenti, za učenje jezikov in za vrsto drugih dobro organiziranih obštudijskih dejavnosti. Fakulteta je razvila prijazno okolje za študente, ki imajo poleg študija še dodatne aktivnosti na kulturnem, umetniškem in športnem področju.

Vljudno vabljeni vsi, ki se odločate za vpis na fakulteto. Pridite po prava znanja in ustvarite kariero!

Vaša Ekonomsko-poslovna fakulteta

 

Spletni informativni dnevi EPF UM (povezava)

Dovolite, da vas vljudno povabimo na informativne dneve naše fakultete, ki bodo tokrat, zaradi trenutnih razmer, potekali na spletu. Potrudili se bomo, da vam, kar se da najbolje, s pomočjo spletnih tehnologij, predstavimo našo fakulteto, njene usmeritve in utrip študentskega življenja. Prav sedaj imate priložnost zastavljati vprašanja, mi vam bomo pa z odgovori pomagali zapolniti vrzel z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih potrebujete za pravilno izbiro karierne poti.

Upamo, da bomo uresničili vaša pričakovanja in da se jeseni v živo srečamo v predavalnicah.

 

Video predstavitev fakutete


Virtualni sprehod

S klikom na sliko se lahko virtualno sprehodite po prostorih fakultete in fakulteto spoznate tudi znotraj njenih zidov.


Pogosta vprašanja in odgovori

Opazil sem, da imate kar tri mednarodne akreditacije. Kakšen pomen imajo akreditacije za fakulteto in vaše študente?

Pridobljene akreditacije potrjujejo, da je kakovost študijskih programov, ki se izvajajo na fakulteti, visoka, da so programi mednarodno konkurenčni, da je UM EPF odlična fakulteta. Prestižne mednarodne akreditacije zagotavlja študentom UM EPF odlično izobrazbo na poslovnem in ekonomskem področju ter diplomo s še močnejšo mednarodno prepoznavnostjo, fakulteti pa omogoča vzpostavljanje novih mrež in mednarodnih partnerskih povezav z najboljšimi poslovnimi fakultetami na svetu.

Kaj pridobim s študijem na EPF?

Študij - prilagodljive vsebine po lastnih interesih, veliko izbirnih predmetov, aktivna vloga v študijskem procesu;

Stik z gospodarstvom - predavatelji iz prakse;

Študij v tujini - študij in praksa na 180+ fakultetah po celem svetu;

Karierni center -razvoj kariernih potencialov, prosta delovna mesta, organizira delavnic;

Izpitni center - certifikati iz Microsoftovih pripomočkov, tujih jezikov, projektnega managementa;

Sodobno študijsko okolje

Pestro študentsko življenje - pomoč tutorjev, 20+ študentskih projektov

Ali so kakšne omejitve pri vpisu in koliko razpisnih mest imate razpisanih?

Do sedaj na prvem prijavnem roku za vpis, še nismo imeli omejitve vpisa na študijske programe.

VS - Poslovna ekonomija

Redni študij: 270 prostih mest

Izredni študij 40 prostih mest


UN - Ekonomske in poslovne vede

Redni študij: 220 prostih mest

Izredni študij: 20 prostih mest

Na kateri program se lahko vpišem z opravljeno poklicno maturo?

Na VS program ali UN, pri katerem morate opraviti še peti predmet.

Kateri izbirni predmet moram opraviti, da se lahko vpišem na UN program?

Izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.

Kakšna je razlika med VS in UN programom?

Razlika je v vpisih pogojih in v samem predmetniku. UN je raziskovalno usmerjen, poudarek je na pridobivanju temeljnih ekonomskih in poslovnih znanj, s katerimi se razvijajo potrebne kompetence za zaposlitev v gospodarskih družbah. Na VS pridobljena znanja omogočajo neposredno zaposlitev tudi v negospodarskem sektorju, državni upravi in različnih nepridobitnih institucijah v javnem sektorju. Oba programa razvijata podobne temeljne kompetence in pri obeh študenti pridobijo isto stopnjo izobrazbe.

Ali imajo športniki prilagojen študij?

EPF spodbuja športnike k pridobitvi posebnega statusa vrhunskega športnika, ki si ga lahko pridobijo na podlagi Pravilnika o študentih s posebnim statusom na UM, ki jim omogoča prilagoditve študija za lažje usklajevanje časa študija in športnih obveznosti. Da fakulteta nudi športnikom prijazno izobraževanje, potrjuje tudi pridobljen certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga je fakulteta skupaj z UM, prejela s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

Kje lahko nadaljujem študij?

Študij lahko nadaljujete na magistrskem programu 2. stopnje pod pogoji, ki so določeni v študijskem programu.

Ali lahko nadaljujem študij na 2. stopnji magistrskega študija z dokončanim študijem 1. stopnje VS programa?

Da, iz obeh dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje naše fakultete lahko nadaljujete študij na podiplomskem magistrskem študijskem programu in sicer v skladu z razpisnimi pogoji študijskega programa.

Katere poklice lahko opravljam po koncu študija?

Z zaključkom študija na EPF imate izjemno širok nabor poklicev, ki jih lahko opravljate. Naštejemo vam le nekaj; strokovnjak za e-poslovanje, podjetnik, strokovnjak za mednarodno menjavo, vodja wellness programov, poslovni informatik, specialist za marketing, direktor podjetja, revizor, vodja nabave, bančni strokovnjak, manager v malem podjetju ali javni upravi, davčni svetovalec, strokovnjak za digitalno transformacijo, specialist za turizem, direktor hotela, računovodja, manager za vodenje projektov, načrtovalec kariere, direktor financ, strokovnjak za digitalno poslovanje …


Zaposljivost diplomantov EPF

*Analiza izvedena na podlagi vrnjenih vprašalnikov diplomantov na podelitvah diplom.

Graf prikazuje odstotek študentov UM EPF, ki so delo našli že med študijem.

Čas, ki so ga diplomanti UM EPF potrebovali za zaposlitev po zaključku študija.


Predstavitve slovenskih univerz za tujce


Vsi tujci ste vabljeni, da obiščete tudi spletno predstavitev slovenskega izobraževalnega sistema, življenja v
Sloveniji ter ugodnosti študentskega statusa.
10. februar 2021 ob 14.00 v angleščini
10. februar 2021 ob 16.00 v srbskem / hrvaškem jeziku
11. februar 2021 ob 15.00 v slovenščini

V kolikor se želite udeležiti spletne predstavitve, vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec.

 Povezavo za spremljanje predstavitve boste prejeli na e naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.