Orodje za komunikacijo Teams

Microsoft Teams je del Microsoft365 in omogoča izvajanje videokonferenc, zato se lahko uporabi za poučevanje na daljavo, sestanke na daljavo, konferenčne klice, pogovore na daljavo, ipd.