Služba za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Služba za IKT skrbi za celotno računalniško infrastrukturo fakultete.  Poudarek daje sodobni opremljenosti s strojno in programsko opremo. To zagotavlja varno in zmogljivo delovanje računalnikov in strežnikov v lokalnem ethernet omrežju fakultete in s tem nemoteno delovanje: računalniških učilnic, predavalnic, seminarskih sob, javnih računalnikov na hodnikih fakultete, javnih računalnikov v knjižnici in čitalnici, ter vseh računalnikov in računalniške opreme zaposlenih na fakulteti. 

V računalniških učilnicah, predavalnicah in seminarskih sobah zagotavlja strokovno tehnično  pomoč pedagoškim delavcem in študentom. Zaposlenim na fakulteti nudi strokovno svetovanje in posredovanje pri nakupu, posodabljanju ter uporabi strojne in programske opreme. Pomembni nalogi sta tudi skrb za nemoteno delovanje tehnične strukture portala fakultete in razvijanje e-poslovanja na fakulteti.

Člani službe