Teden inoviranja in kariernega ustvarjanja

Projekt FutureForge, ki ga organizira Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru v tednu od 15. do 19. aprila 2024, predstavlja nov karierni program fakultete, namenjen krepitvi povezav med študenti, podjetji in drugimi ključnimi organizacijami. V tednu inoviranja in kariernega ustvarjanja se bo prepletalo pet sklopov projekta: CareerMIX, PitchFest, BizBuzz, Innovation Safari, MediaMagnet Heckaton, ki zaznamujejo nov pristop k spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti in sodelovanja med deležniki. Projekt postavlja nove standarde kariernega načrtovanja in prispeva k intenzivnejši integraciji študentov v aktualne potrebe gospodarstva in družbe.

S projektom FutureForge krepimo mostove med akademskim svetom in gospodarstvom, kar bo prispevalo k inovativnosti, razvoju ter konkurenčnosti vključenih podjetij, študentov in tudi naše fakultete. Kot takšen spada ta projekt med ključne ukrepe za uresničitev strateških ciljev in vizije Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, hkrati pa z njim povečujemo ugled in prepoznavnost naše fakultete v lokalnem, širšem regijskem in globalnem okolju.

Red. prof. dr. Polona Tominc, dekanica

 

Namen projekta FutureForge je pospešiti ustrezno odzivanje gospodarstva ter mladih kot skorajšnjih zaposlenih in ustvarjalcev v poslovnem svetu na vse bolj dinamične izzive današnjega časa. S tem projektom omogočamo študentom spoznavanje aktualnih ekonomsko-poslovnih izzivov in pridobivanje praktičnih izkušenj neposredno iz gospodarstva ter mreženje med študenti in podjetji kot potencialnimi delodajalci, hkrati pa ustvarjamo priložnosti za izmenjavo znanja in idej med fakulteto in podjetji. S projektom FutureForge krepimo strateško partnerstvo fakultete z lokalnim in nacionalnim gospodarstvom ter prispevamo k trajnostnemu razvoju slovenskega gospodarstva in naše regije.

Red. prof. dr. Igor Vrečko, prodekan za sodelovanje z okoljem in za razvojne projekte

CareerMIX

CareerMIX je posebna oblika kariernega sejma, na katerem se bo 15. 4. 2024 intenzivno povezoval kadrovski potencial študentov Ekonomsko-poslovne fakultete z izvrstnimi kariernimi priložnostmi, ki jih v obliki projektnega sodelovanja, štipendiranja, zaposlitev in drugimi načini kariernega razvoja ponujajo sodelujoča podjetja in druge organizacije. Z izvirnimi pristopi k mreženju in s prepletanjem CareerMIX dogodka z dogodkom PitchFEST bodo ustvarjene še nevidene možnosti za uspešno povezovanje talentov s potencialnimi delodajalci.

PitchFest

PitchFEST je dogodek, kjer se kreirajo priložnosti za povezovanje študentov, start-upov in uveljavljenih podjetij. Format hitrih 3-minutnih predstavitev, ki se bo odvijal 15. 4. 2024, bo omogočal hiter vpogled v priložnosti sodelovanja in dal povode za nadaljnje pogovore. Dogodek daje priložnost ambicioznim študentom za pridobitev študentskega dela, zaposlitve, projektnega sodelovanja ali uresničitev lastnih podjetniških idej, uveljavljenim in start-up podjetjem pa možnost prepoznavanja in angažiranja talentiranih študentov Ekonomsko-poslovne fakultete pri realizaciji smelih gospodarskih projektov.

BizBuzz

BizBuzz je edinstvena priložnost študentov za poglobljeno spoznavanje poslovnega sveta, ki bo od 16. do 18. aprila 2024 potekala v okviru rednega izvajanja predavanj in vaj na fakulteti. Skozi BizBuzz dogajanje bodo priznani strokovnjaki s področja ekonomskih in poslovnih ved v številnih predavalnicah fakultete delili svoje dragocene izkušnje in znanje, udeleženci pa bodo imeli priložnost pridobiti vpogled v aktualne poslovne prakse, slišati mnenja in nasvete strokovnjakov ter postavljati vprašanja o izzivih, ki so pomembni za uspešno kariero in podjetniško pot.

Innovation Safari

Innovation Safari je dogodek, v okviru katerega bodo 17. aprila 2024 raziskovalci fakultete s prenosom aktualnega znanja iz svetovnih raziskav pomagali razreševati strateške in druge izzive gospodarstva. Predstavniki inštitutov, ki delujejo v okviru EPF, bodo predstavljali konkretne poslovne izzive, pri razreševanju katerih so v preteklih obdobjih uspešno sodelovali. Ob tem bodo odgovarjali na vprašanja in strokovne izzive, o katerih bi želeli razpravljati prisotni predstavniki gospodarstva, pa tudi študenti, ki bi želeli sodelovati v prihodnjih projektih, pridobivati praktične izkušnje ter navezovati stike s potencialnimi delodajalci.

MediaMagnet Heckaton

MediaMagnet Heckaton bo potekal 19. 4. 2024 kot tekmovanje med interdisciplinarnimi skupinami prijavljenih študentov, ki se bodo skozi večurno delovanje izzvali v kreiranju in operacionalizaciji inovativnih rešitev za predstavljene poslovne izzive medijske hiše VEČER. Sodelujoči bodo svoje zamisli razvijali v kreativnem in sproščenem okolju, nato pa jih na domiseln in učinkovit način predstavili managementu medijske hiše VEČER in ostalim članom ocenjevalne komisije. Najboljše rešitve bodo nagrajene z uporabnimi darili.