SVETOVANJA

Učitelji na Ekonomsko-poslovni fakulteti opravljajo svetovalno dejavnost na področjih projektnega managementa, gospodarskega prava, računovodstva in revizije, financ, bančništva, marketinga, informatike, razvoja kadrov, organizacije, logistike in managementa. Svoje svetovalno delo izvajajo v okviru inštitutov. Svetovalno delo se odvija v podjetjih, ki so najpogostejši naročniki teh storitev. Na ta način se vzpostavi tudi povezanost med teorijo in prakso, saj se pri svetovalnem delu rešujejo konkretni problemi v praksi.

  • Raziskovalni programi
  • Temeljni, aplikativni in ciljni raziskovalni projekti
  • Mednarodni projekti
  • Drugi projekti