Izobraževanja za podjetja

Pri oblikovanju aktualnih tematskih področjih za seminarje in delavnice učitelji Ekonomsko-poslovne fakultete upoštevajo smernice, ki se nanašajo na aktualne družbene in razvojne teme ter osebnostnega razvoja udeležencev. Seminarji in delavnice, ki jih ponujamo, združujejo praktične izkušnje, razumevanje poslovnih izzivov in znanosti.

Pripravljamo pa tudi delavnice »po meri«, ki so za zaključene skupine za eno podjetje. Vsebine se oblikujejo izključno v sodelovanju z vodilnimi v podjetju, kjer se usposabljanje izvaja. Za zaključene skupine so seminarji ali delavnice eno ali dvo-dnevni, lahko pa pripravimo tudi daljša izobraževanja za posamezne skupine v podjetjih.

V okviru takšnega sodelovanja se fakulteta na osnovi svojega poslanstva vključuje v uporabo znanja s promocijo znanja in svojih rezultatov, z usposabljanjem kadrov, s sprejemanjem in uvajanjem novih znanj in metod dela v izobraževalni proces, z raziskavami v povezavi z naročniki iz gospodarstva.

Formalne oblike izobraževanja

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti bomo razpisali formalne oblike vseživljenjskega izobraževanja kot so posamezni predmeti, deli študijskih programov in študijski programi za izpopolnjevanje.

Formalna oblika izobraževanja bo študij tako imenovanih delov študijskih programov ali študij posameznih predmetov, ki si jih bodo posamezniki vpisali glede na zanimanje in potrebe pri delu. Udeleženci takega izobraževanja bodo ob koncu dobili potrdilo o izobraževanju s kreditnimi točkami, ki jih bodo pozneje lahko uveljavljali pri vpisu v študijske programe za pridobitev izobrazbe – študij po sistemu ‘nabiranja’ kreditnih točk in znanja.

Za zaključene skupine iz ene ali več organizacij se bo ponujala izvedba posameznih predmetov ali delov študijskih programov, ki se bo prilagodila glede na čas in kraj, delno tudi vsebino izobraževanja.

Neformalne oblike izobraževanja

Pripravili smo različne oblike neformalnega izobraževanja, kot so npr. seminarji, delavnice, izobraževanja za zaključene skupine in svetovanja. Razpisani seminarji in delavnice pokrivajo naslednja vsebinska področja:

 • Računovodstvo, revizija in davščine; 
 • Marketing;
 • Podjetništvo in management malih podjetij;
 • Projektni management;
 • Tehnologija;
 • Poslovna logistika;
 • Organizacija in informatika;
 • Gospodarsko pravo;
 • Operacijske raziskave;
 • Upravljanje človeških virov,
 • Ekonomska diagnoza in prognoza;
 • Ekonomski odnosi s tujino;
 • Finance in bančništvo,
 • Tuji poslovni jeziki.

Seminarji in delavnice, ki jih ponujamo, združujejo akademsko razmišljanje, praktične izkušnje in razumevanje kompleksnih poslovnih izzivov, s katerimi se soočajo zaposleni. Ponujamo vam tudi izobraževanje za zaključene skupine, ki ga v dogovoru z naročnikom pripravimo za posamezne vodstvene ali strokovne skupine sodelavcev in je glede termina in kraja izvajanja prilagojeno potrebam naročnika.