Gostujoči strokovnjaki

Strokovnjake iz podjetij lahko fakulteta za določen čas povabi k sodelovanju  ne glede na pogoje, ki so določeni v Merilih za izvolitve v nazive. Tako je omogočeno študentom, da se seznanijo tudi z aktualnim reševanjem poslovnih situacij in problemov v praksi. Strokovnjak iz prakse mora imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo in mora biti pripravljen sodelovati pri izvedbi dela študijskega procesa. Senat fakultete lahko na osnovi predloga podeli interni naziv gostujoči strokovnjak tistim strokovnjakom iz prakse, ki so se s svojim sodelovanjem s študenti posebej izkazali. Gostujoči strokovnjak mora imeti vidne uspehe na svojem strokovnem področju in imeti mora pozitivno oceno nastopnega predavanja.

Gostujoči strokovnjak Položaj Podjetje Naziv velja do Nastopno predavanje pri predmetu
Andrej Matvoz, univ. dipl. prav. direktor Javna agencija RS za varstvo konkurence 14.12.2025 Pravo EU ter pravni red in notranji trg EU
dr. Goran Čelesnik Samostojni strokovni sodelavec Domino d.o.o. 19.10.2025 Management programov
Tatjana Svažič, univ. dipl. prav. odvetnica odvet. družba Blaž Pate & partnerji 21.6.2025 Računovodstvo koncernov
Ana Krošlin, univ. dipl. ekon.   Sofir d.o.o. 21.06.2025 Davčno računovodstvo
Miha Klančnik, mag. ekon. in posl. ved   BSH Home Appliances Group 21.06.2025 Strateški kontroling
Aleks Berlič, mag. ekon. in posl. ved samostojni svetovalec Aleks Berlič s.p. 21.06.2025 Mednarodna poslovna logistika
mag. Maja Pak direktorica Slovenska turistična organizacija 19.04.2025 Mednarodni turizem
Miha Jurgec, mag. inž. med. kom. direktor LANCom d.o.o. 16.03.2025 Mednarodno podjetništvo
Sandi Čemažar, univ. dipl. org. dela Produktni manager/produktni vodja SAP Slovenija 19.01.2025 Uvajanje celovitih informacijskih rešitev
Martina Drakulić, dipl. org. tur. vodja projektov Podhostnik d.o.o., Hotel Tabor Maribor 15.12.2024 Poletna šola
Tina Cipot, univ. dipl. nov. vodja korporativnega komuniciranja Lidl Slovenija 15.12.2024 Poletna šola
Majda Stanarević. mag. ekon. in posl. ved SAP HCM svetovalka Itelis d.d. 17.11.2024 Uvajanje celovitih informacijskih rešitev
mag. Goran Čop direktor Hermes d.o.o. 17.11.2024 Uvajanje celovitih informacijskih rešitev
Borut Šosterič direktor Arhides d.o.o. 17.11.2024 Informacijski management poslovanja
mag. Aleš Zebec Vodja razvoja in solastnik BuyITC s.o.o. 17.11.2024 Informatizacija procesov in storitev
Rok Sobočan Senior svetovalec Tricikel d.o.o. 17.11.2024 Informatizacija procesov in storitev
Edo Pavlič, dipl. inž. rač. in inf. Senior projektni manager SAP Slovenija 17.11.2024 Uvajanje celovitih informacijskih rešitev
Bor Trček, dipl. evr. štud. (UN) vodja nabave Hofer Slovenija 17.11.2024 Poletna šola
Nuša Pavlinjek Slavinec, univ. dipl. ekon., MBA direktorica Roto Eco d.o.o. 17.11.2024 Poletna šola
mag. Miha Hrastel Vodja projektov Agilcon d.o.o. 27.06.2024 E-rešitve management odnosov s strankami
Matjaž Lekše, univ. dipl. inž. el. namestnik direktorja IT oddelka Gorenje d.d. 27.06.2024 Uvajanje celovitih informacijskih rešitev
mag. Domen Copič Vodja projektov IT rešitev Studio Moderna d.o.o. 26.05.2024 Celovite informacijske rešitve
Simona Horvat, univ. dipl. ekon. direktorica in lastnica Evident d.o.o. 26.05.2024 Računalniško podprto knjigovodenje
mag. Peter Mesarec lastnik in direktor Seos.si, Peter Mesarec s.p. 21.04.2024 Strateški vidiki managementa e-poslovanja
Matic Kirbiš, inž. inf. svetovalec za področje DMS rešitev Softeh d.o.o. 21.04.2024 Informacijski management
Tomaž Vodušek   Vodušek Tomaž s.p. 21.04.2024 Strateški vidiki managementa e-poslovanja
Marko Bauman, mag. ekon. in posl. ved produktni vodja Intera d.o.o. 21.04.2024 E-rešitve odnosov s strankami
Andrej Zajec, univ. dipl. org. tehnološko-prodajni svetovalec LS Retail Islandija 17.02.2024 Strateški vidiki informatizacije poslovanja
Uroš Žohar, mag. ekon. in posl. ved svetovalec za področje IKT Intera d.o.o. 17.02.2024 Strateški vidiki managementa e-poslovanja
Katja Ocvirk, univ. dipl. ekon. Regional sales manager LS Retail Islandija 17.02.2024 Celovite informacijske rešitve
mag. Domen Ocepek produktni vodja v SW oddelku Kopa d.o.o. 17.02.2024 Informacijski management
Tadej Kosmačin, dipl. inž. el. CISA revizor informacijskih sistemov Pošta d.o.o. 17.02.2024 Informacijski management
Nadja Kogal, univ. dipl. kult. vodja projektov BuyITC d.o.o. 20.01.2024 Strateški vidiki managementa e-poslovanja
Bojan Erker, univ. dipl. inž. stroj.   Mariborski vodovod d.o.o. 16.12.2023 Strateški vidiki informatizacije podjetij
Emilija Pišek, univ. dipl. ekon.   Talum d.d., Kidričevo 16.12.2023 Strateški vidiki informatizacije podjetij
mag. Dimitrij Piciga   Vlada RS za trženje protokolarnih objektov 16.12.2023 Gostinski management
Natalija Nabernik, mag. ekon. in posl. ved svetovalka in uvajalka programske opreme Business Solutions d.o.o. 16.12.2023 Celovite informacijske rešitve
mag. Radivoj Jelen član uprave in direktor PC inženiring Comtron d.o.o. 16.12.2023 Strateški vidiki managementa e-poslovanja
mag. Rene Redžič direktor službe upravljanja tveganj Sava infond d.o.o. 21.6.2025 Borzni trendi in strategije
Vasja Crnjakovič, dipl. ekon., spec. direktor Re/Max Nepremičnine Maribor 21.6.2025 Urbana ekonomika in politika
Blaž Brodnjak, MBA predsednik uprave NLB d.d. 21.6.2022 Mednarodne poslovne finance
mag. Igor Erker direktor Občina Makole 22.2.2026 Uvod v ekonomiko javnega sektorja
Sabina Veršič, mag. ekon. in posl. ved prokuristka Vesna Veršič s.p. 23.01.2022 Kultura in etika podjetja
mag. Barbara Uranjek direktorica Britansko-slovenska gospodarska zbornica 19.12.2021 Izvozno trženje
Miha Biruš, mag. ekon. in posl. ved direktor IT Rexel Slovenija 16.01.2026 Strateški vidiki informatizacije podjetij
Nataša Arko, univ.dipl.ekon. direktorica marketinga Coface PKZ zavarovalnica d.d., Ljubljana 19.8.2021 Izvozno trženje
Marko Drobnič, univ. dipl. kem. predsednik uprave Talum d.d. 19.8.2021 Izvozno trženje
Silva Babšek, prof. direktorica Aluminium Kety Emmi d.o.o. 19.8.2021 Izvozno trženje
mag. Uroš Jager strateški nabavni direktor Gorenje d.d. 19.8.2021 Ekonomika logističnih sistemov
mag. Božo Emeršič član uprave 2TDK d.o.o. 21.6.2025 Finančno in pravno prestrukturiranje
mag. Bogomil Kandus   Enekom - Inštitut za energetsko svetovanje d.o.o. 20.01.2024 Predmeti KTPVO
mag. Vilma Fece direktorica sektorja Gorenje d.d. 2.7.2021 Predmeti KTPVO
Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved direktor Eldom d.o.o. 12.11.2023 Poslovna etika in organizacijska kultura
Mitja Perko, mag. ekon. in posl. ved analitik Urad za makroekonomske analize in razvoj RS 11.11.2025 Proizvodnja in razdelitev dohodka
mag. Barbara Šuster direktorica Esot-invest d.o.o. 16.12.2023 Trajnostno računovodstvo
mag. Luka Žirovec     23.5.2021 Trajnostno računovodstvo
dr. Peter Merc prokurist Lemur Legal d.o.o. Ljubljana 12.11.2023 Poslovno pravo
Žiga Sladič, univ. dipl. ekon. direktor Zikas d.o.o. 14.2.2021 Mednarodno trženje
Marko Černigoj, univ.dipl.ekon. specialist za finančne instrumente NLB d.d. 14.2.2021 Mednarodne poslovne finance
Dejan Barbutovski finančni direktor Hočevar d.o.o. 14.2.2021 Finančno upravljanje in vodenje
mag. Milan Matijević direktor IFIC d.o.o. 21.6.2025 Podjetniško in davčno pravo
mag. Janez Rogelj sekretar Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS 20.1.2021 Ekonomika turizma
mag. Tadej Krošlin   Platform d.o.o. 16.12.2023 Trajnostno računovodstvo
mag. Darja Krajnc izvršna direktorica Zavarovalnica Sava d.d. 17.12.2022 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Mitja Farič, mag. ekon in pos. ved specialist za prestrukturiranje podjetij Abanka d.d. 20.9.2020 Krizni finančni management
Blaž Edšidt, mag. ekon. in posl. ved   Vinakoper d.o.o. 22.9.2020 Mednarodno trženje
Dejan Kelemina, mag. ekon. in posl. ved Vodja ključnih kupcev Panvita MIR d.d. 12.11.2023 Korporacijsko podjetništvo
mag. Martin Kandrič specialist upravljanja problematičnih naložb NKBM d.d. 21.6.2020 Krizni in finančni management
Andreja Kolar, mag. ekon. in posl. ved   Univerzitetni klinični center Maribor 16.12.2023 Razvoj dinamičnega podjetja
Aleš Šoba, univ.dipl.ekon. vodja upravljanja delniških naložb Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o. 26.9.2021 Finančno upravljanje in vodenje II
mag. Simon Krajnc specializirani upravljalec portfelja Energija Plus 26.9.2021 Finančno upravljanje in vodenje II
dr. Igor Hustič direktor Tovarna olja GEA d.o.o. 22.02.2026 Finančno in pravno prestrukturiranje
mag. Tina Žumer viceguvernerka BS Banka Slovenije 11.11.2025 Ekonomska analiza in politika
Gregor Rovanšek, univ. dipl.ekon., mag. MBA izvršni direktor Sava d.d. 16.12.2023 Trajnostno računovodstvo
Branka Atelšek, univ.dipl.ekon. Vodja računovodstva Občina Pesnica 17.12.2022 Računovodstvo posebnih vrst organizacij