Gostujoči strokovnjaki

Strokovnjake iz podjetij lahko fakulteta za določen čas povabi k sodelovanju  ne glede na pogoje, ki so določeni v Merilih za izvolitve v nazive. Tako je omogočeno študentom, da se seznanijo tudi z aktualnim reševanjem poslovnih situacij in problemov v praksi. Strokovnjak iz prakse mora imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo in mora biti pripravljen sodelovati pri izvedbi dela študijskega procesa. Senat fakultete lahko na osnovi predloga podeli interni naziv gostujoči strokovnjak tistim strokovnjakom iz prakse, ki so se s svojim sodelovanjem s študenti posebej izkazali. Gostujoči strokovnjak mora imeti vidne uspehe na svojem strokovnem področju in imeti mora pozitivno oceno nastopnega predavanja.

Gostujoči strokovnjak Položaj Podjetje Naziv velja do Sodeluje pri predmetih
mag. Rene Redžič vodja upravljanja naložb Sava infond DZU 21.6.2022 Borzni trendi in strategije
Vasja Crnjakovič, dipl. ekon., spec. direktor Re/Max Nepremičnine Maribor 21.6.2022 Urbana ekonomika in politika
Blaž Brodnjak, MBA predsednik uprave NLB d.d. 21.6.2022 Mednarodne poslovne finance
mag. Igor Erker direktor Občina Makole 20.2.2022 Uvod v ekonomiko javnega sektorja
Sabina Veršič, mag. ekon. in posl. ved prokuristka Vesna Veršič s.p. 23.01.2022 Kultura in etika podjetja
mag. Barbara Uranjek direktorica Britansko-slovenska gospodarska zbornica 19.12.2021 Izvozno trženje
Miha Biruš, mag. ekon. in posl. ved Aplikativni specialist Elektronabava d.o.o. 19.12.2021 Strateški vidiki informatizacije podjetij
Nataša Arko, univ.dipl.ekon. direktorica marketinga Coface PKZ zavarovalnica d.d., Ljubljana 19.8.2021 Izvozno trženje
Marko Drobnič, univ. dipl. kem. predsednik uprave Talum d.d. 19.8.2021 Izvozno trženje
Silva Babšek, prof. direktorica Aluminium Kety Emmi d.o.o. 19.8.2021 Izvozno trženje
mag. Uroš Jager strateški nabavni direktor Gorenje d.d. 19.8.2021 Ekonomika logističnih sistemov
mag. Božo Emeršič sekretar Ministrstvo za finance 2.7.2021 Krizni finančni management
mag. Bogomil Kandus   Enekom - Inštitut za energijsko svetovanje d.o.o. 2.7.2021 Predmeti KTPVO
mag. Vilma Fece direktorica sektorja Gorenje d.d. 2.7.2021 Predmeti KTPVO
Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved direktor Mariborski vodovod d.d. 23.5.2021 Poslovna etika in organizacijska kultura
Mitja Perko, mag. ekon. in posl. ved analitik Urad za makroekonomske analize in razvoj RS 23.5.2021 Proizvodnja in razdelitev dohodka
mag. Barbara Šuster direktorica Esot-invest d.o.o. 23.5.2021 Trajnostno računovodstvo
mag. Luka Žirovec     23.5.2021 Trajnostno računovodstvo
dr. Peter Merc prokurist Lemur Legal d.o.o. Ljubljana 21.3.2021 Poslovno pravo
Žiga Sladič, univ. dipl. ekon. direktor Zikas d.o.o. 14.2.2021 Mednarodno trženje
Marko Černigoj, univ.dipl.ekon. specialist za finančne instrumente NLB d.d. 14.2.2021 Mednarodne poslovne finance
Dejan Barbutovski finančni direktor Hočevar d.o.o. 14.2.2021 Finančno upravljanje in vodenje
mag. Milan Matijević direktor IFIC d.o.o. 20.1.2021 Podjetniško in davčno pravo
mag. Janez Rogelj sekretar Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS 20.1.2021 Ekonomika turizma
mag. Tadej Krošlin   International iSurance Consortium (Munchen, Germany) 18.10.2020 Trajnostno računovodstvo
mag. Darja Krajnc izvršna direktorica Zavarovalnica Sava d.d. 17.12.2022 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Mitja Farič, mag. ekon in pos. ved specialist za prestrukturiranje podjetij Abanka d.d. 20.9.2020 Krizni finančni management
Blaž Edšidt, mag. ekon. in posl. ved   Vinakoper d.o.o. 22.9.2020 Mednarodno trženje
Dejan Kelemina, mag. ekon. in posl. ved Vodja ključnih kupcev Panvita MIR d.d. 22.9.2020 Korporacijsko podjetništvo
mag. Martin Kandrič specialist upravljanja problematičnih naložb NKBM d.d. 21.6.2020 Krizni in finančni management
Andreja Kolar, mag. ekon. in posl. ved   Vilkograd d.o.o. 19.12.2021 Ustanovitveni in razvojni management
Aleš Šoba, univ.dipl.ekon. vodja upravljanja delniških naložb Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o. 26.9.2021 Finančno upravljanje in vodenje II
mag. Simon Krajnc specializirani upravljalec portfelja Energija Plus 26.9.2021 Finančno upravljanje in vodenje II
dr. Igor Hustič predsednik uprave Tovarna olja GEA 15.6.2021 Krizni in finančni management
mag. Tina Žumer   Evropska centralna banka 15.6.2021 Monetarna ekonomija II
Gregor Rovanšek, univ. dipl.ekon., mag. MBA predsednik uprave Sava d.d. 17.11.2020 Računovodski informacijski sistemi
Branka Atelšek, univ.dipl.ekon. Vodja računovodstva Občina Pesnica 17.12.2022 Računovodstvo posebnih vrst organizacij