Strateški svet Ekonomsko-poslovne fakultete

Strateški svet je posvetovalni organ dekana UM EPF, katerega člani se imenujejo na podlagi 314. (v povezavi s 330. členom) in 338. člena Statuta UM -UPB 11, (Ur. I. RS št. 44/2015), po predlogu dekana EPF, v potrditev Senatu EPF.

Člani strateškega sveta EPF

mag. Božo Emeršič, Sekretar, Ministrstvo za finance RS

Datum imenovanja: 12.05.2017

Tadej Gosak, direktor družbe Titus Dekani

Datum imenovanja: 16.06.2017

Uroš Hakl, predsednik uprave ČZP Večer d.d.

Datum imenovanja: 12.05.2017

Bojan Horvat, direktor Energije plus d.o.o.

Datum imenovanja: 12.05.2017

dr. Igor Hustič, predsednik uprave Tovarne olja GEA d.d.

Datum imenovanja: 12.05.2017

mag. Anton Zvonko Kink, član uprave Revoz d.d.

Datum imenovanja: 16.06.2017

Mateja Kreže, direktorica OS Maribor, Zavod RS za zaposlovanje

Datum imenovanja: 19.05.2017

mag. Matjaž Merkan

Datum imenovanja: 12.05.2017

mag. Aleš Mikeln, predsednik uprave Vzajemna d.d.

Datum imenovanja: 12.05.2017

mag. Alan Perc, direktor Energetike Maribor d.o.o.

Datum imenovanja: 12.05.2017

mag. Andrej Plos

Datum imenovanja: 12.05.2017

mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice

Datum imenovanja: 12.05.2017

Matej Potokar, član uprave Cosylab

Datum imenovanja: 12.05.2017

mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

Datum imenovanja: 12.05.2017

mag. Jure Verhovnik, prokurist Verus d.o.o., vodja inkubatorja v Tovarni podjemov

Datum imenovanja: 16.06.2017

mag. Dušan Zorko

Datum imenovanja: 16.06.2017