Sodelovanje z gospodarstvom

EPF je druga največja slovenska fakulteta na področju poslovnih in ekonomskih ved. Raziskovalne rezultate, ki predstavljajo novo znanje na področju ekonomije in poslovnih ved, naši učitelji – raziskovalci vključujejo v pedagoški proces na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja. Fakulteta se na osnovi svojega poslanstva vključuje v uporabo znanja s promocijo znanja in svojih rezultatov, z usposabljanjem kadrov, s sprejemanjem in uvajanjem novih znanj in metod dela v izobraževalni proces ter z raziskavami v povezavi z naročniki iz gospodarstva.

Strokovnjake iz podjetij fakulteta za določen čas povabi k sodelovanju ne glede na pogoje, ki so določeni v Merilih za izvolitve v nazive. Tako je omogočeno študentom, da se seznanijo tudi z aktualnim reševanjem poslovnih situacij in problemov v praksi.

S podjetji sodelujemo tudi pri posodabljanju vsebin predmetov in oblikovanju predmetnih področij. Zavedamo se, da je veliko znanja v podjetjih in, da so tudi podjetja institucije znanja.


Služba za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom