Programski svet EPF

Programski svet na podlagi 58b. člena Statuta UM, imenuje Senat članice za posamezne študijske programe, študijska področja ali za članico.

Programski svet Ekonomsko-poslovne fakultete, v katerem večino predstavljajo zunanji deležniki, sodeluje pri oblikovanju, evalviranju in razvoju študijskih programov.

Predsednik Programskega sveta in vodje študijskih programov

Predstavniki zunanjih deležnikov

mag. Franci Klužer, vodja Sektorja za raziskave, analize in fiskalno upravljanje, MF

David Kovačič, Glavni izvršni direktor Spar Slovenija d.o.o.

Mitja Perko, mag., Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

mag. Andrej Plos, univ. dipl. ekon., predsednik uprave Sava pokojninska družba d.d

dr. Tadej Smogavec, Vodja razvoja v podjetju Enertec d.o.o.

Lidija Šestak Zorič, dipl. oec, predsednica Zveze Sonček so.p.

mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

mag. Tina Žumer, vice-guvernerka Banke Slovenije