Programski svet EPF

Programski svet na podlagi 58b. člena Statuta UM, imenuje Senat članice za posamezne študijske programe, študijska področja ali za članico.

Programski svet Ekonomsko-poslovne fakultete, v katerem večino predstavljajo zunanji deležniki, sodeluje pri oblikovanju, evalviranju in razvoju študijskih programov.

Predsednica Programskega sveta in vodje študijskih programov

Predstavniki zunanjih deležnikov

mag. Franci Klužer, p. p. vodje Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko, MFRS

doc. dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo

Mitja Perko, mag., Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

mag. Andrej Plos, univ. dipl. ekon., predsednik uprave Sava pokojninska družba d.d

dr. Tadej Smogavec, Vodja razvoja trajnostne mobilnosti, Petrol d. d.

Lidija Šestak Zorič, dipl. oec, podpredsednica Zveze Sonček so.p.

mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

mag. Tina Žumer, vice-guvernerka Banke Slovenije