Information for students enrolled at the Faculty of Economics and Business Maribor

Informacije za študente Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor


Predmeti potekajo v angleškem jeziku, izvajajo jih tudi tuji predavatelji. Dobrodošli ste tako dodiplomski študenti kot podiplomski študenti. 

Priznavanje obveznih in izbirnih predmetov

Dodiplomski študij
Ob opravljenih vseh obveznostih poletne šole, se študentu priznata opravljena največ dva izbirna predmeta na dodiplomskem študiju. Po presoji predstojnika posamezne usmeritve, se študentu lahko namesto tega priznata največ 2 usmeritvena predmeta na usmeritvi Ekonomija na UN programu in na usmeritvi Ekonomika in upravljanje javnega sektorja na VS.

Podiplomski študij
Ob opravljenih vseh obveznostih poletne šole, se študentu prizna opravljen izbirni predmet. Po presoji predstojnika posamezne usmeritve, se študentu lahko namesto izbirnega predmeta prizna usmeritveni predmet.

Postopek priznavanja
Pred pričetkom poletne šole študent po obvestilu o sprejetju na poletno šolo, izpolni obrazec za priznavanje obveznosti (povezava na obrazec), ki ga potrdita predstojnik usmeritve ter pristojni prodekan (postopek prijave oziroma odobritve programa opravljanja za študenta poteka enako kot pri drugih Erasmus izmenjavah).

Prisotnost in opravljanje vseh obveznosti po programu, je pogoj za pristop k izpitu. Študenti lahko opravljajo predmete tudi za prihodnje študijsko leto.

Število prostih mest

Za študente Ekonomsko-poslovne fakultete je na voljo 10 prostih mest na poletni šoli, za katere fakulteta podeljuje brezplačno udeležbo – izmed prijavljenih študentov, jih bo 10 izbral programski odbor poletne šole. 
Za ostale je cena udeležbe: 380,75 €

Cena vključuje: šolnino za vse tri module poletne šole in študijsko gradivo, dostop do e-učilnic predmetov poletne šole, organizirane strokovne ekskurzije.  
 
Cena ne vključuje: prehrane, namestitve, družabnih aktivnosti ob sobotah in nedeljah.