Scientific Monographs

UM EPF researchers disseminate the results of their research work in scientific monographs, reputable scientific and professional journals, papers at numerous domestic and international conferences, and other events related to the field.

On this page, we present publications of original scientific articles published in the journals indexed in SCI-Expanded, SSCI, Scopus (d), or Scopus (h) and classified in the first quarter according to their impact factor (1A1).

Article ISSN /ISBN Authors Year of Issue Publisher
Strateški marketing : temeljni koncepti, metodologija in uporaba ISBN 978-961-286-827-7 IRŠIČ, Matjaž 2024 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Podjetništvo za trajnostno prihodnost : GEM Slovenija 2023 ISBN 978-961-286-846-8, ISSN 3023-9869 ŠIREC, Karin, TOMINC, Polona, CRNOGAJ, Katja, RUS, Matej, BRADAČ HOJNIK, Barbara 2024 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Podjetniška demografija in značilnosti podjetništva mladih : Slovenski podjetniški observatorij 2023 ISBN 978-961-286-848-2, ISSN 1854-8040 ŠIREC, Karin, BRADAČ HOJNIK, Barbara, MOČNIK, Dijana 2024 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Two decades of dynamic entrepreneurial development : GEM Slovenija 2022 : executive summary ISBN 978-961-286-730-0, ISSN 1854-8040 ŠIREC, Karin, TOMINC, Polona, BRADAČ HOJNIK, Barbara, RUS, Matej, CRNOGAJ, Katja 2023 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Slovenian corporate risk monitor 2023 ISBN 978-1-80006-854-4 JAGRIČ, Timotej, TAŠKAR BELOGLAVEC, Sabina, ZDOLŠEK, Daniel, AMON, Aleksandra, HERMAN, Aljaž, JAGRIČ, Vita 2023 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Podjetniška demografija in značilnosti startup in scaleup podjetij : Slovenski podjetniški observatorij 2022 ISBN 978-961-286-727-0, ISSN 1854-8040 RUS, Matej, MOČNIK, Dijana, CRNOGAJ, Katja, BRADAČ HOJNIK, Barbara 2023 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Aktualne teme managementa človeških virov. Knj. 1, Izzivi sodobnega časa, poslovanje prihodnosti, trajnostni management človeških virov, blagovna znamka delodajalca, (Človeški viri in družbena odgovornost, 1) ISBN 978-961-7141-04-7 ŠAROTAR ŽIŽEK Simona, TREVEN Sonja 2023 IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Aktualne teme managementa človeških virov. Knj. 2, Oblike sodelovanja med zaposlenimi, ključni kazalniki uspešnosti, osebni in osebnostni razvoj človeka, (Človeški viri in družbena odgovornost, 2) ISBN 978-961-7141-05-4 ŠAROTAR ŽIŽEK Simona, TREVEN Sonja 2023 IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Aktualne teme managementa človeških virov. Knj. 3, Agilnost in zavzetost zaposlenih, čuječnost vodij in zaposlenih, organizacijska energija, delovna sreča, psihično dobro počutje zaposlenih, (Človeški viri in družbena odgovornost, 3) ISBN 978-961-7141-06-1 ŠAROTAR ŽIŽEK Simona, TREVEN Sonja 2023 IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Tehnike za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti podatkov v marketinških raziskavah in analiza podatkov v marketingu ISBN 978-961-286-785-0 MILFELNER Borut 2023 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Sprejemanje poslovnih informacijskih rešitev in digitalna transformacija v podjetjih ISBN 978-961-286-757-7 STERNAD ZABUKOVŠEK Simona, BOBEK Samo 2023 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Raziskava ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev za digitalno transformacijo podjetij ISBN 978-961-286-758-4 BOBEK Samo, DEŽELAK Zdenko, ŠIŠOVSKA KLANČNIK Irena, STERNAD ZABUKOVŠEK Simona 2023 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Podjetniško (korporacijsko) in davčno pravo ISBN 978-961-94599-7-3 JOVANOVIČ Dušan, BRATINA Borut 2023 WD
Dve desetletji dinamike podjetniškega razvoja: GEM Slovenija 2022 ISBN 978-961-286-729-4, ISBN 978-961-286-728-7 ŠIREC Karin, TOMINC Polona, BRADAČ HOJNIK Barbara, RUS Matej, CRNOGAJ Katja 2023 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Podjetniška demografija in značilnosti startup in scaleup podjetij : Slovenski podjetniški observatorij 2022 ISBN 978-961-286-726-3, ISBN 978-961-286-727-0 RUS Matej, CRNOGAJ Katja 2023 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Napovedni model za poročanje revizorjevega dvoma. ISBN 978-1-80006-776-9 ZDOLŠEK Daniel 2023 Pearson, 2023
Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij : Slovenski podjetniški observatorij 2021 ISBN 978-961-286-592-4 Barbara BRADAČ HOJNIK, Ivona HUĐEK, Miroslav REBERNIK, Katja CRNOGOJ 2022 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij ISBN 978-961-286-593-1 Barbara BRADAČ HOJNIK, Ivona HUĐEK, Miroslav REBERNIK, Katja CRNOGOJ 2022 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Resilience of entrepreneurial activity ISBN 978-961-286-596-2 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Katja CRNOGOJ, Matej RUS, Karin ŠIREC 2022 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Slovenian corporate risk monitor 2022 ISBN 978-1-80006-680-9 JAGRIČ Timotej, JAGRIČ VITA 2022 Harlow, Pearson
Strateški in pravni vidiki nasledstva družinskega podjetja ISBN 978-961-247-488-1 Mojca DUH, Andreja PRIMEC, Borut BRATINA 2022 Lexpera, GV Založba, Ljubljana
Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah ISBN 978-961-247-505-5 BRATINA Borut, PODGORELEC Peter 2022 Lexpera, GV Založba. Ljubljana
Vzdržljivost podjetniške aktivnosti ISBN 978-961-286-595-5 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Katja CRNOGOJ, Matej RUS, Karin ŠIREC, Alenka PLOS 2022 Univerzitetna založba Univerze, Maribo
Vzdržljivost podjetniške aktivnosti : GEM Slovenija 2021 ISBN 978-961-286-594-8 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Katja CRNOGOJ, Matej RUS, Karin ŠIREC, Alenka PLOS 2022 Univerzitetna založba Univerze, Maribo
Ekonomski odtis na regijski ravni in regionalizacija zdravstvenega sektorja v Sloveniji ISBN 978-1-80006-071-5 Timotej JAGRIČ, Vita JAGRIČ, Dušan FISTER 2021 Harlow, Pearson
Podjetništvo v novi stvarnosti ISBN 978-961-286-467-5 Miroslav REBERNIK, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Katja CRNOGOJ, Matej RUS, Polona TOMINC 2021 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Podjetništvo v novi stvarnosti : GEM Slovenija 2020 ISBN 978-961-286-468-2 Miroslav REBERNIK, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Katja CRNOGOJ, Matej RUS, Polona TOMINC 2021 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Procesna obravnava oskrbovalnih verig ISBN 978-1-80006-268-9 Vojko POTOČAN, Zlatko NEDELKO 2021 Harlow, Pearson
Prodaja : temeljni koncepti in njihova uporaba v procesu prodajanja ISBN 978-1-800-06060-9 Matjaž IRŠIČ 2021 Harlow, Pearson
Slovenian corporate risk monitor 2021 ISBN 978-1-80006-348-8 Timotej JAGRIČ, Vita JAGRIČ, Dušan FISTER 2021 Harlow, Pearson
Slovenska podjetja in značilnosti poslovnega prestrukturiranja : Slovenski podjetniški observatorij 2020 ISBN 978-961-286-461-3 Dijana MOČNIK, Katja CRNOGOJ, Barbara BRADAČ HOJNIK, Karin ŠIREC, Miroslav REBERNIK 2021 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Slovenska podjetja in značilnosti poslovnega prestrukturiranja ISBN 978-961-286-460-6 Dijana MOČNIK, Katja CRNOGOJ, Barbara BRADAČ HOJNIK, Karin ŠIREC, Miroslav REBERNIK 2021 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Soodvisnost izbranih dejavnikov strateškega managementa podjetja in zavzetosti starejših zaposlenih kot osnova za inovativnost podjetja ISBN 978-1-80006-054-8 Maja ROŽMAN, Tjaša ŠTRUKELJ, Polona TOMINC, Katja CRNOGOJ, Vida SRUK 2021 Harlow, Pearson
Digitalna transformacija in poslovne informacijske rešitve ISBN 978-1-80006-187-3 Simona STERNAD ZABUKOŠEK, Polona TOMINC, Tjaša ŠTRUKELJ, Samo BOBEK 2020 Harlow, Pearson
Financial determinants of high-growth companies ISBN 978-3-030-59349-0 Blaž FREŠER, Karin ŠIREC, Polona TOMINC 2020 Cham, Palgrave Macmillan
Gospodarsko statusno in prevzemno pravo ISBN 978-961-94599-1-1 Dušan JOVANOVIČ, Borut BRATINA 2020 Založba WD: Poslovna založba, Maribor
Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju: Knj. 1, Osnove ISBN 978-961-6781-94-7 Matjaž MULEJ, Tjaša ŠTRUKELJ, Igor PERKO, Nuša BASLE, Sonja SIBILA LEBE, Simona ŠAROTAR ŽIŽEK 2020 Kulturni center, Maribor
Raznolikost podjetniških motivov: GEM Slovenija 2019 ISBN 978-961-286-354-8 Miroslav REBERNIK, Karin ŠIREC, Polona TOMINC, Katja CRNOGOJ, Matej RUS, Barbara BRADAČ HOJNIK 2020 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Raznolikost podjetniških motivov ISBN 978-961-286-355-5 Miroslav REBERNIK, Karin ŠIREC, Polona TOMINC, Katja CRNOGOJ, Matej RUS, Barbara BRADAČ HOJNIK 2020 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Slovenska podjetja in izzivi transformiranja poslovanja: slovenski podjetniški observatorij 2019 ISBN 978-961-286-352-4 Barbara BRADAČ HOJNIK, Andreja PRIMEC, Matjaž DENAC, Karin ŠIREC, Miroslav REBERNIK 2020 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Slovenska podjetja in izzivi transformiranja poslovanja ISBN 978-961-286-351-7 Barbara BRADAČ HOJNIK, Andreja PRIMEC, Matjaž DENAC, Karin ŠIREC, Miroslav REBERNIK 2020 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
A variety of entrepreneurial motives: GEM Slovenia 2019: executive summary ISBN 978-961-286-359-3 Miroslav REBERNIK, Karin ŠIREC, Polona TOMINC, Katja CRNOGOJ, Matej RUS, Barbara BRADAČ HOJNIK, Nataša GAJŠT 2020 Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
Značilnosti končne potrošnje gospodinjstev v izbranih državah Evropske unije ISBN 978-961-95035-2-2 Darja BORŠIČ, Tjaša ŠTRUKELJ, Sebastjan STRAŠEK, Mejra FESTIĆ, Vida SRUK 2020 Bio energija, Maribor
Danube region entrepreneurship observatory ISBN 978-1-78764-202-7 Polona TOMINC, Miroslav REBERNIK, Barbara BRADAČ HOJNIK, Karin ŠIREC, Vojko POTOČAN 2019 Harlow, Pearson
Marketing : temeljni koncepti in njihova uporaba v digitalnem okoljuMarketing : temeljni koncepti in njihova uporaba v digitalnem okolju ISBN 978-1-78764-261-4 Matjaž IRŠIČ, Borut MILFELNER, Damijan MUMEL 2019 Harlow, Pearson
Neizkoriščen podjetniški potencial ISBN 978-961-286-266-4 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matej RUS, Katja CRNOGOJ 2019 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Neizkoriščen podjetniški potencial: GEM Slovenija 2018 ISBN 978-961-286-265-7 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matej RUS, Katja CRNOGOJ 2019 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Personal values as drivers of managerial innovation ISBN 978-1-5225-3250-7 Zlatko NEDELKO, Vojko POTOČAN 2019 Hershey, IGI Global
Personal values and managerial behaviour ISBN 978-3-030-19988-3 Zlatko NEDELKO, Vojko POTOČAN 2019 Cham, Palgrave Macmillan
Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij ISBN 978-961-286-242-8 Mojca DUH, Katja CRNOGOJ, Miroslav REBERNIK, Karin ŠIREC, Polona TOMINC 2019 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij ISBN 978-961-286-243-5 Mojca DUH, Katja CRNOGOJ, Miroslav REBERNIK, Karin ŠIREC, Polona TOMINC 2019 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Untapped entrepreneurial potential ISBN 978-961-286-267-1 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJS, Matej RUS, Katja CRNOGOJ, Nataša GAJŠT 2019 Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
Growth of entrepreneurial opportunities ISBN 978-961-286-159-9 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Katja CRNOGOJ, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matej RUS, Karin ŠIREC 2018 Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
Attorneys and attorney tariff in Slovenia ISBN 978-1-78923-097-0 Žan Jan OPLOTNIK 2018 Rijeka, InTech
Building an Entrepreneurial Society ISBN 978-961-286-144-5 Miroslav REBERNIK, Barbara BRADAČ HOJNIK, Katja CRNOGOJ, Matjaž MULEJ, Matej RUS, Karin ŠIREC, Polona TOMINC 2018 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Management marketinškega komuniciranja na medorganizacijskih trgih ISBN 978-961-93492-8-1 Bruno ZAVRŠNIK 2018 Mednarodna poslovna šola Ljubljana
Management nabave ISBN 978-961-288-146-7 Bruno ZAVRŠNIK 2018 Samozaložba
Marketinško komuniciranje ISBN 978-961-288-180-1 Bruno ZAVRŠNIK 2018 Samozaložba
Mednarodni vidiki marketinga ISBN 978-961-93492-7-4 Bruno ZAVRŠNIK 2018 Mednarodna poslovna šola Ljubljana
Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017 ISBN 978-961-286-154-4 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Katja CRNOGOJ, Barbara BRADAČ HOJNIK, Karin ŠIREC, Matej RUS 2018 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Rast podjetniških priložnosti ISBN 978-961-286-153-7 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Katja CRNOGOJ, Barbara BRADAČ HOJNIK, Karin ŠIREC, Matej RUS 2018 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo ISBN 978-961-286-135-3 Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matjaž DENAC, Miroslav REBERNIK 2018 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Was Märchen uns lehren [Elektronski vir] : Versuch einer moralsoziologischen Reflexion anhand inhaltlicher Analyse und Interpretation ausgewählter Grimmscher Märchen mit Betonung auf den moralisch-ethischen Elementen, Botschaften und Intentionen ISBN 978-961-94397-2-2 Vida SRUK 2018 Univerzitetna založba Univerze, Maribor
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti ISBN 978-961-6842-84-6 Žan Jan OPLOTNIK 2018 Inštitut za lokalno samoupravo
Aktualna vprašanja gospodarskega prava ISBN 978-961-6750-09-7 Borut BRATINA, Peter PODGORELEC 2018 Nebra, Ljubjana
Dinamika podjetniškega potenciala : GEM Slovenija 2016, (Slovenski podjetniški observatorij) ISBN 978-961-286-024-0 Miroslav REBERNIK, Katja CRNOGAJ, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matej RUS, Polona TOMINC 2017 Univerzitetna založba Univerze Maribor
Dynamics of entrepreneurial potential : GEM Slovenia 2016 : executive summary ISBN 978-961-286-047-9 Miroslav REBERNIK, Katja CRNOGAJ, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matej RUS, Polona TOMINC 2017 Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
Medkulturne razlike in stereotipi(zacija) : prednost ali slabost pri političnem in gospodarskem sodelovanju med državami nekdanje Jugoslavije ISBN 978-961-235-825-9 Romana KOREZ VIDE 2017 Fakulteta za družbene vede, Založba FDV
Menedžment prodaje - za teorijo in prakso ISBN 978-1-78449-280-9 Matjaž IRŠIČ 2017 Harlow, Pearson
Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji ISBN 978-961-286-042-4 Žan OPLOTNIK 2017 Univerzitetna založba Univerze Maribor
Slovenska podjetja in družbena odgovornost : slovenski podjetniški observatorij 2016, (Slovenski podjetniški observatorij) ISBN 978-961-286-012-7 Dijana MOČNIK, Katja CRNOGAJ, Barbara BRADAČ HOJNIK, Polona TOMINC 2017 Univerzitetna založba Univerze Maribor
Spletno računovodsko poročanje slovenskih podjetij ISBN 978-961-6997-02-7 Andreja LUTAR SKERBINJEK, Polona TOMINC 2017 Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje
Supply chain management and management tools ISBN 978-1-78449-618-0 Vojko POTOČAN, Zlatko NEDELKO 2017 Harlow, Pearson
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) z uvodnimi pojasnili, (Lex localis) ISBN 978-961-6842-79-2 Žan OPLOTNIK 2017 Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, Maribor