Mednarodna jezikovna konferenca

'Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami'

Obvestilo o konferenci in vabilo za oddajo povzetkov

22. – 23. September 2016

Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor

Globalizacija in z njo povezana medkulturna komunikacija sta dva pomembna pojava, ki opredeljujeta in vplivata na sodobno družbo in trg dela. Znanje tujih jezikov je tako ena izmed ključnih kompetenc na vseh poklicnih področjih. Zaradi vedno večje potrebe po dobrem znanju tujih jezikov, si raziskovalci kakor tudi predavatelji ter učitelji tujih strokovnih jezikov neprestano prizadevamo za izpopolnjevanje procesa učenja in poučevanja ter za njegovo prilagajanje trenutnim potrebam in trendom.

Zato v sodelovanju z domačimi in tujimi raziskovalci ter praktiki želimo prispevati k izmenjavi in širjenju strokovnega znanja in primerov dobrih praks s področja učenja in poučevanja tujih strokovnih jezikov. V ta namen organiziramo že 9. mednarodno jezikovno konferenco z naslovom 'Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami', ki bo letos potekala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in sicer od 22. do 23. septembra 2016.

Predavatelje, učitelje, raziskovalce ter podiplomske študente, ki želite sodelovati v razpravi o obstoječih in razvijajočih se trendih na področju učenja in poučevanja tujih strokovnih jezikov, vabimo, da se konference udeležite kot avtor/-ica prispevka oziroma vodja delavnice ali na konferenci sodelujete kot slušatelj/-ica.

Vsebinski del konference pokriva naslednja področja:

 • vloga tujih strokovnih jezikov v 21. stoletju,
 • sodobni pristopi k poučevanju tujih strokovnih jezikov,
 • vpliv IKT na poučevanje tujih strokovnih jezikov,
 • bolonjska prenova pri predmetu tujega strokovnega jezika,
 • razvijanje jezikovnih spretnosti pri poučevanju tujih strokovnih jezikov,
 • priprava materialov za poučevanje tujih strokovnih jezikov,
 • preverjanje in ocenjevanje pri poučevanju tujih strokovnih jezikov,
 • terminologija tujih jezikov stroke,
 • medkulturna dimenzija pri poučevanju in učenju tujih strokovnih jezikov,
 • večjezičnost in tuji strokovni jeziki,
 • vloga materinščine pri poučevanju in učenju tujih in strokovnih jezikov,
 • morebitne druge teme, vezane na temo konference.

Oddaja povzetkov

Prosimo, da povzetke za predstavitve oziroma delavnice v angleškem ali nemškem jeziku (slovenski avtorji prosim pošljite še slovenski povzetek) v obsegu 200 besed posredujete na priloženem obrazcu na e-naslov int.conference@um.si. Rok za oddajo povzetkov je 16. maj 2016. Ime datoteke je priimek prvega avtorja. Prispeli povzetki bodo recenzirani in avtorji bodo o uvrstitvi prispevka na konferenco obveščeni do 2. junija 2016.

Dokumenti

Članki

Rok za oddajo prispevkov, katerih minimalni obseg je 1.500 besed, je 22. avgust 2016 (jezik člankov je angleščina ali nemščina). Članki posredovani do omenjenega datuma in napisani skladno s predlogo, ki vam jo bomo poslali naknadno, bodo objavljeni v zborniku konference. 

Predstavitve

Posamezna predstavitev traja 20 minut, sledi 5 minutna razprava. Delavnice lahko trajajo 25 ali 45 minut. Predstavitve oziroma delavnice so lahko v angleščini ali nemščini.

Pomembni datumi

Februar 2016Vabilo k oddaji povzetkov
16. maj 2016Rok za oddajo povzetkov
2. junij 2016Obvestilo avtorjem o sprejetju prispevkov, vabilo k prijavi
20. Junij 2016Rok za prijavo avtorjev prispevkov
22. avgust 2016Rok za oddajo člankov in plačilo kotizacije za avtorje
12. september 2016Rok za prijavo in plačilo kotizacije za slušatelje
22. - 23. septembra 2016Konferenca

Kotizacija (DDV vključen)

Kotizacija vključuje dvodneven program konference, prigrizke in kavo, kosilo v četrtek in petek ter družabni dogodek: 

€115za prvega udeleženca s fakultete/šole
€80za drugega udeleženca in vsakega naslednjega udeleženca z iste fakultete/šole


Vljudno vas vabimo, da obiščete spletno stran http://epf.um.si/raziskovalna-dejavnost/konference/ilc-conference/, kjer bodo objavljene podrobnejše informacije o konferenci.

Prosimo vas, da morebitna vprašanja o konferenci posredujete na naslov:

Nataša Gajšt
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: (02) 22 90 225 
Fax: (02) 22 90 217
E-naslov: int.conference@um.si