Nacionalni projekti

Naročnik: MŠZŠ 2004 - 2007

Od institucionalne k stvarni tranziciji v inovativno podjetje

Inštitut za operacijske raziskave
V okviru te raziskovalne naloge proučujemo najpomembnejše dejavnike, to je kulturo podjetja, podjetništvo, tržno usmerjenost in inovativno sposobnost, ki vplivajo na trajno konkurenčno sposobnost podjetja. S pregledom literature smo izbrali primerne skale za merjenje posameznih zgoraj navedenih dejavnikov in proučili njihove medsebojne vplive kakor tudi njihov neposredni in...

Vodja

dr. Vojko Potočan

Sodelavci

Majda Bastič

Tip

Temeljna raziskava

Kategorija

Nacionalni projekti

Opis projekta

V okviru te raziskovalne naloge proučujemo najpomembnejše dejavnike, to je kulturo podjetja, podjetništvo, tržno usmerjenost in inovativno sposobnost, ki vplivajo na trajno konkurenčno sposobnost podjetja. S pregledom literature smo izbrali primerne skale za merjenje posameznih zgoraj navedenih dejavnikov in proučili njihove medsebojne vplive kakor tudi njihov neposredni in posredni vpliv na trajnostno konkurenčno prednost podjetja. Na osnovi ugotovitev kvalitativne analize smo sestavili vprašalnik in ga poslali v 1200 slovenskih podjetij. Na zastavljena vprašanja je odgovorilo 206 slovenskih podjetij. Z uporabo strukturnega modela bomo preverili veljavnost predpostavk, ki temeljijo na teoretičnih spoznanjih in rezultatih raziskav, objavljenih v literaturi oziroma poskušali najti tak strukturni model, ki se najbolje prilagaja podatkom o teh dejavnikih na vzorcu slovenskih podjetij. Pričakovani rezultati: dobljeni strukturni model bo pomagal pojasniti, kateri dejavniki so v slovenskih podjetjih premalo razviti in katere povezave med dejavniki ne delujejo dovolj močno, da bi tudi slovenska podjetja ustvarjala trajno konkurenčno prednost s svojo inovativnostjo.


Nazaj na seznam