Nacionalni projekti

Naročnik: MŠZŠ 2004 - 2007

Od institucionalne k stvarni tranziciji v inovativno podjetje

Inštitut za management in organizacijo
Uvajanje novih institucionalnih okvirov poslovanja v Sloveniji teče desetletje. Daje uspehe, če uvedene institucije ljudje uporabljajo, da uresničijo njihov bistveni namen, preobrazbo slovenske družbe / gospodarstva iz netržnega v tržno inovativno. Posodobitev institucionalnih okvirov deluje kot inovacija, ko se posodobijo lastnosti ljudi, izražene kot vrednote, znanje in...

Vodja

dr. Vojko Potočan

Sodelavci

Majda Bastič, Sonja Treven, Matjaž Mulej, Zdenka Ženko

Tip

Temeljna raziskava

Kategorija

Nacionalni projekti

Opis projekta

Uvajanje novih institucionalnih okvirov poslovanja v Sloveniji teče desetletje. Daje uspehe, če uvedene institucije ljudje uporabljajo, da uresničijo njihov bistveni namen, preobrazbo slovenske družbe / gospodarstva iz netržnega v tržno inovativno. Posodobitev institucionalnih okvirov deluje kot inovacija, ko se posodobijo lastnosti ljudi, izražene kot vrednote, znanje in vednosti (= VZV). VZV in zato managementsko-organizacijski odnosi, kakršni zdaj prevladujejo v Sloveniji, otežkočajo, da bi Slovenija pravočasno postala inovativna družba s prevlado inovativnih podjetij, namesto vir ekstra dobičkov inovativnejših. Krepitev inovativnih podjetij tudi EU postavlja med svoje temeljne cilje. Različne opravljene raziskave kažejo sliko stanja, za katero velja ugotoviti razloge, da bi okrepili sposobnost Slovenije konkurirati v EU globalno in imeti sodobno kakovost življenja. Inovativnih podjetij mora Slovenija torej imeti v kratkem veliko več kot do sedaj. Narava in vzgoja ter izobraževanje sinergijsko vplivajo skupaj z okoliščinami, v katerih je inovativna podjetnost nujna za obstoj. Iz okoliščin, ko ni bila nujna, pelje tranzicija kot odziv na okoliščine, ko je vse bolj nujna, a v VZV v Sloveniji premalo običajna. Institucionalni okvir odstranja ovire za tiste, ki se samo od sebe odločijo poizkusiti z invencijsko-inovacijskimi procesi in podjetništvom. Za dežele zamudnice prehoda iz rutinerske v inovacijsko-intenzivno družbo tak institucionalni okvir ne zadošča, potrebuje pospeševanje, ki inovira VZV in zato krepi inovativnost in podjetnost lastnikov, managerjev in sodelavcev podjetij in tudi drugih organizacij. Zato je tematika tega raziskovanja celota managerskih ukrepov za krepitev sodobnih VZV, naklonjenih inovativnemu poslovanju v inovativnih podjetjih, kakršna Slovenija neogibno potrebuje.


Nazaj na seznam