Mednarodni projekti

Naročnik: Austrian Science and Research Liason Offices Ljubljana and Sofia (ASO) 2006 - 2007

The Role of Education for the Duration of Unemployment

Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo
Raziskovalno skupino sestavljajo partnerji iz Slovenije, Avstrije, Romunije, Hrvaške in Makedonije. Z uporabo modelov preživetja bo ocenjen vpliv stopnje izobrazbe na trajanje brezposelnosti v vključenih državah. Takšna primerjalna analiza bo pripomogla k poznavanju razlik na trgih dela v partnerskih državah in ponudila pomembne informacije za nacionalno in skupno evropsko...

Vodja

dr. Darja Boršič, dr. Alenka Kavkler

Tip

Aplikativna raziskava

Kategorija

Mednarodni projekti

Opis projekta

Raziskovalno skupino sestavljajo partnerji iz Slovenije, Avstrije, Romunije, Hrvaške in Makedonije. Z uporabo modelov preživetja bo ocenjen vpliv stopnje izobrazbe na trajanje brezposelnosti v vključenih državah. Takšna primerjalna analiza bo pripomogla k poznavanju razlik na trgih dela v partnerskih državah in ponudila pomembne informacije za nacionalno in skupno evropsko politiko na področju reguliranja trga dela in izobraževanja brezposelnih. Nenazadnje, pričujoči projekt predstavlja prvo raziskovalno sodelovanje med vključenimi državami, ki prav gotovo ne bo ostalo edino.


Nazaj na seznam