Pregled razvoja fakultete

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je leta 2014 praznovala svojo 55-letnico. V tem obdobju je na Ekonomsko-poslovni fakulteti diplomiralo več kot 29.500 študentov in si s tem pridobilo različne strokovne in znanstvene nazive. To nas uvršča med večje in starejše fakultete v Sloveniji. Čeprav smo s prehojeno razvojno potjo zadovoljni in se lahko s ponosom ozremo nazaj, se zavedamo, da nas v evropskem univerzitetnem prostoru čaka še mnogo izzivov.

Kljub tradiciji se Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru razvija in postaja moderna fakulteta, ki je uspešno prenovila svoje študijske programe ter jih prilagodila zahtevam Bolonjske deklaracije v smislu formule 3 + 2 + 3. Tako že od leta 2006 izvajamo univerzitetni program prve stopnje, visokošolski strokovni program prve stopnje in bolonjski magistrski program druge stopnje. Od leta 2008 pa izvajamo tudi bolonjski doktorski program tretje stopnje. Vsi študijski programi so mednarodno primerljivi in sodobni, programi prve in druge stopnje imajo od leta 2008 mednarodno akreditacijo ECBE, od leta 2009 mednarodno akreditacijo ACBSP, trenutno pa poteka postopek za pridobitev mednarodne akreditacije AACSB.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti se zavedamo pomena raziskovalne odličnosti ter povezanosti znanstvenega in pedagoškega delovanja sodelavcev. Ekonomsko-poslovna fakulteta ima mlad in motiviran kolektiv pedagoškega osebja in strokovnih služb, s katerim dosegamo mednarodno primerljivo kakovost.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru sledi sodobnim trendom. Upoštevamo globalizacijo in sodelujemo v mednarodnih raziskovalnih in pedagoških mrežah. Čeprav smo v svetovnih merilih regionalna fakulteta, je naša konkurenčna prednost v dobrem poznavanju svoje okolice in tesni povezanost iz njo. Zavedamo se družbene odgovornosti in upoštevamo načela trajnostnega razvoja.

Ekonomsko-poslovna fakulteta je odprta, do študentov prijazna fakulteta. Poleg zagotavljanja visoke kakovosti in dobre zaposljivosti naših diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega diplomanta, lahko študenti del študentskega časa na Ekonomsko-poslovni fakulteti izkoristijo za mednarodno izmenjavo, za strokovna in športna srečanja z drugimi študenti, za učenje jezikov in za vrsto drugih dobro organiziranih ob študijskih dejavnosti.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti se na vseh področjih veselimo sodelovanja z vsemi, s katerimi najdemo skupne razvojne usmeritve in skupne cilje.

Dekan Ekonomsko-poslovne fakultete