The Circular Economy: Bariers and Opportunities for SMEs

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 10 maj 2017 ob 08:00

Do: 10 maj 2017 ob 09:30

P0.3, Razlagova 14

EPF

barbara.bradac@um.si

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Aneta Vasiljevich-Shikaleska, docentka na Integrated Business Institute, Makedonija, izvedla predavanje na temo The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs (Krožno gospodarstvo: ovire in priložnosti za MSP). Predavanje v angleškem jeziku je potekalo v sredo, 10. 5. 2017 od 8:00–9:30 v predavalnici P.03.

Informacije

KDO?
Aneta Vasiljevich-Shikaleska, docentka na Integrated Business Institute, Makedonija (aneta@fbe.edu.mk)

KAJ?  The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs

KDAJ? v sredo, 10. 5. 2017 od 8:00–9:30

KJE? Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, predavalnica P.03

V začetku srečanja je doc. dr. Aneta Vasiljevich-Shikaleska predstavila koncept krožnega gospodarstva. Nadaljevala je s pojasnili načel delovanja in udejanjanja krožnega gospodarstva. Pri tem je temeljila na primerjavi krožnih in linearnih tokov v gospodarstvu in posledicah uporabe vsakega pristopa. Pojasnila je, da linearni model gospodarske rasti, na katerega smo se zanašali v preteklosti, dandanes ne ustreza več potrebam modernih družb v globaliziranem svetu. Svoje prihodnosti ne moremo graditi na modelu „vzemi, naredi, odvrzi“, saj so številni naravni viri omejeni, zato moramo najti okoljsko in ekonomsko trajnosten način njihove rabe.

Ob tem je predavateljica izpostavila, da model krožnega gospodarstva lahko v Evropi ustvari varna delovna mesta, spodbuja inovacije, ki dajejo konkurenčno prednost, ter posameznikom in okolju nudi raven zaščite, ki bo Evropi v ponos. Ob tem lahko odjemalcem zagotovi trajnejše in inovativne proizvode, ki omogočajo finančne prihranke in višjo kakovost življenja.

Ugotovili smo, da je Evropska komisija v letu 2015 sprejela nov sveženj o krožnem gospodarstvu, da bi evropskim podjetjem in potrošnikom pomagala pri prehodu k močnejšemu in bolj krožnemu gospodarstvu, v katerem se viri uporabljajo bolj trajnostno. Te zahteve pa pred podjetja postavljajo izzive, ki jih morajo preiti,  da bodo lahko udejanjila krožni koncept poslovanja. Med priložnostmi za MSP so študentje največ diskutirali na področjih zelenih proizvodov, potrebni podpori za ozaveščanje o krožnem gospodarstvu, ki jo najbolj potrebujejo prav mala in srednje velika podjetja, ter kasneje o implementaciji teh principov v poslovni praksi. Med ovirami implementacije krožnega gospodarstva v MSP pa so kot najpomembnejšimi bili izpostavljeni kultura okolja, finančne ovire, pomanjkanje informacij, administrativne ovire in znanje v podjetjih.

Na koncu je diskusija potekala o problematiki implementacije krožnega gospodarstva tako v Makedoniji kot v Sloveniji.

Tudi v prihodnje vabljeni k spoznavanju soodvisnosti uspešnosti podjetja in njegove trajnostne naravnanosti!

Reportažo pripravila prof. dr. Barbara Bradač Hojnik 

Nazaj na dogodke