Predavanje Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 10 maj 2017 ob 09:00

Do: 10 maj 2017 ob 10:15

R0.1 (Razlagova 14)

EPF

tjasa.strukelj@um.si

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Heli Leskinen, višja predavateljica na Tampere University of Applied Sciences, Finska, izvedla predavanje z delavnico na temo Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business (Družbena odgovornost – uspešno in trajnostno poslovanje). Predavanje z delavnico v angleškem jeziku je potekalo v sredo, 10. 5. 2017 od 9:00–10:15 v računalniški učilnici R0.1.

Informacije

KDO?
Heli Leskinen, višja predavateljica, Tampere University of Applied Sciences, Finska (heli.leskinen@tamk.fi)

KAJ?  Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business

KDAJ? v sredo, 10. 5. 2017 od 9:00–10:15

KJE? Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, računalniška učilnica R0.1

Na začetku srečanja je višja predavateljica Heli Leskinen predstavila Finsko, svoje mesto in univerzo ter na zemljevidu prikazala geografsko oddaljenost Finske in Slovenije, ustnopa kulturne razlike. Nadaljevala je s pojasnilom besede »trajnost« (angleško sustainability). Pojasnila je tudi angleške sinonime, ki so praktični rabi: Sustainability, Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Responsibility (CR), Business Sustainability, Corporate Sustainability. Ugotovili smo, da so na trajnostni razvoj pozorna vsa večja podjetja in da je ta tema mantra 21. stoletja, predvsem zaradi globalizacije (ki prinaša tako priložnosti kot nevarnosti), nenehne rasti in izkoriščanja naravnih resursov, rasti razvijajočih se trgov, klimatskih sprememb, ogljičnega odtisa, onesnaženja, vplivanja na eko sistem, ekonomske neenakosti, revščine, zagotavljanja človekovih pravic, razvoja tehnologije, zlorab v poslu, kriz finančnega sektorja, nezaposlenosti, staranja populacije in drugih vidikov; vsemu navedenemu smo v diskusiji namenili svojo pozornost.

Ugotovili smo tudi, da se podjetja v sodobnem času srečujejo z novimi, drugačnimi zahtevami, npr. na področjih pričakovanja transparentnosti, upravljanja podjetja, novih zahtev po uporabi globalnih kodeksov odgovornega ravnanja, novih standardov poročanja, poročanja o trajnostnem ravnanju, uveljavljenosti bonitetnih ocen podjetja, interesov investitorjev za trajnost, izzivov medijev in socialnih medijev, pa še na kakšnem drugem področju. Te zahteve podjetja postavljajo pred izzivi, ki pa z zmanjšanjem stroškov in povečanjem prihodkov tudi povečujejo dobičkonosnost podjetja. Diskutirali smo na kakšen način! Ta diskusija je potekala s pojasnjevanjem treh dimenzij trajnostnega razvoja: ekonomske, okoljske in družbene dimenzije.

Naslednji vidik obravnave je bilo poročanje o trajnosti. Višja predavateljica je predstavila poročanje Global Reporting Initiative (GRI) in srečanje nadaljevala z raziskovalno delavnico. Študentje so delali v timu in izbrali podjetje po lastni izbiri, za katerega so na njegovi internetni strani iskali informacije o trajnosti. Ugotavljali so, katero od treh treh dimenzij trajnostnega razvoja (ekonomsko, okoljsko in družbeno) podjetje upošteva, o katerih ukrepih / ključnih podatkih trajnosti poroča in katere udeležence podjetja pri tem nagovarja. Študentje so svoje ugotovitve pisali v tabele, ki jih je višja predavateljica pripravila v Google Docs dokumentu, objavljenem na spletu, in ki smo ga ob komentiranju študentskih ugotovitev projicirali na platno.

Pozitivno vzdušje, ki ga je višja predavateljica vnesla v študijske prostore, se je dotaknilo src vseh na dogodku prisotnih študentov. Kiitos, Heli Leskinen!

Tudi v prihodnje vabljeni k spoznavanju soodvisnosti uspešnosti podjetja in njegove trajnostne naravnanosti!

Reportažo pripravila doc. dr. Tjaša Štrukelj 

Nazaj na dogodke