Zaslužni prof. ddr. Matjaž Mulej in znanstvena dela EPF s področja družbene odgovornosti

Kategorija: Projekti Družbene odgovornosti

Od: 23 januar 2017 ob 12:00

Do: 23 januar 2017 ob 09:00

Ekonomsko-poslovna fakulteta in IRDO

EPF

tjasa.strukelj@um.si

V IRDO Mozaiku – Prvih slovenskih družbeno odgovornih novicah 10/IX decembra 2016 je na straneh 46–47 zaslužni prof. ddr. Matjaž Mulej objavil novico, da je s pomočjo (so)mentorjev na Ekonomsko-poslovni fakulteti v letih 2015 in 2016 uspešno (so)mentoriral in pripeljal do zagovora 5 doktorskih disertacij in 8 magistrskih del, ki so vsebinsko povezane(a) z družbeno odgovornostjo. Uredništvo IRDO Mozaika je vsem novim magistrom in doktorjem iskreno čestitalo in zaželelo še veliko uspešnega raziskovanja in dela na področju družbene odgovornosti. Pridružujemo se čestitkam in se za odlično opravljeno delo zahvaljujemo zaslužnemu prof. ddr. Matjažu Muleju in (so)mentorjem!

Informacije
KAJ? Znanstvena dela EPF s področja družbene odgovornosti
KDAJ? 2015–2016
KJE? Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, objavljeno v IRDO Mozaiku – Prvih slovenskih družbeno odgovornih novicah 10/IX decembra 2016, strani 46–47
KDO? zaslužni prof. ddr. Matjaž Mulej

Reportaža

V letu 2014 nihče, v letu 2015 dve disertaciji, v 2016 kar štiri disertacije in osem magistrskih del na UM EPF – vse v povezavi z družbeno odgovornostjo

Z mentorstvom Matjaža Muleja in s pomočjo somentorjev so v 2015 in 2016 doktorske disertacije uspešno zagovarjali naslednji študenti UM EPF:

 1. Cunk, Z. (2016): Presoja inovativnosti menedžerjev s kazenskopravnega vidika kot bistvenega kriterija družbene odgovornosti. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Lilijana Selinšek.
 2. Potočnik, A. (2016): Viabilna regija – rezultat inoviranja z dialektično teorijo sistemov in kibernetiko poslovni sistemov. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor.
 3. Rašič, K. (2015): Sistem indikatorjev tehnično-tehnoloških raziskav, inovativnosti in znanja na primeru tranzicijskega gospodarstva Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Vesna Čančer. 
 4. Štrukelj, T. (2015): Dialektični sistem vidikov za inoviranje upravljanja in vodenja tranzicijskega podjetja. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Mojca Duh.
 5. Zore, M. (2016): Krepitev inovativnosti podjetij v Sloveniji z razvojem družbene odgovornosti. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Majda Bastič. 
 6. Zupančič, M. (2016): Inovacija upravljanja starejših znanjskih delavcev kot dejavnik inovativnosti in konkrenčnosti trga dela kot podsistema gospodarstva v Sloveniji. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Simona Šarotar Žižek. 

S (so)mentorstvom Matjaža Muleja in s pomočjo (so)mentorjev so v 2015 in 2016 magistrska dela uspešno zagovarjali naslednji študenti UM EPF:

 1. Bernard, N. (2016): Umetniško ustvarjanje kot vir za ustvarjalno inovativno sistemsko vedenje v organizaciji. Master thesis. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Simona Šarotar Žižek.
 2. Blagotinšek, A. (2016): Učinek socialnega kapitala na družbeno odgovorno izmenjavo znanja v razvojnih ekipah novih izdelkov ob voditeljstvu na osnovi znanja in vrednot. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Simona Šarotar Žižek.
 3. Čuš, M. (2016): Inoviranje transfera know-how-a s povezovanjem tehnično-tehnoloških in poslovnih vidikov ter upoštevanjem 7 načel družbene odgovornosti. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentor Borut Bratina.
 4. Gorjup, V. (2016): Inovacijski menedžment v športnih organizacijah. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor.
 5. Kušnik, M. (2016): Družbena odgovornost kot netehnološka inovacija v spletnih trgovinah v Sloveniji. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentor Samo Bobek.
 6. Stvarnik, D. (2016): Inoviranje v postopku prisilne poravnave. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Bojana Korošec.
 7. Zorko, T. (2016): Vpliv izobraževanja in usposabljanja na  ustvarjalnost zaposlenih. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentor pri Sonji Treven.
 8. Zrelec, A. (2016): Kvalitativni model za spoznanje razvojne faze v življenjskem ciklu manjšega podjeta z vidika obvladovanja podjetniških kriz z implementacijo netehnoloških inovacij. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor.

Tudi Anita Hrast, direktorica IRDO inštituta je magistrirala na temo družbene odgovornosti: 

 1. Hrast, A. (2016): Model večdeležniškega dialoga za več družbene odgovornosti podjetij na nacionalni ravni, magistrsko delo. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ljubljana; mentorica Urša Golob.

Satja Mulej Bratec pa je na Univerzi Ludvika Maksimiljana uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo, ki na prvi pogled nima opraviti z družbeno odgovornostjo, je pa Satja zelo družbeno odgovorna oseba: Extending the Concept of Emotion Regulation with Model-Based fMRI, First Supervisor and Reviewer: Christian Sorg, Second Supervisor and Reviewer: Afra Wohlschlager.

K spodbujanju družbene odgovornosti vabljeni vsi, ki vam je mar za bodoče generacije!

V imenu visokošolskih učiteljev in sodelavcev Ekonomsko-poslovne fakultete
doc. dr. Tjaša Štrukelj

Nazaj na dogodke