DOMEL – Trajnostne inovativne rešitve

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 09 januar 2017 ob 08:00

Do: 09 januar 2017 ob 09:30

P1.4, Razlagova 14

EPF

tjasa.strukelj@um.si

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel Holding v ponedeljek, 9. januarja 2017 ob 8:00 uri v predavalnici P1.4 izvedla predavanje »DOMEL – Trajnostne inovativne rešitve«. Predstavila je njihovo zgodovino in lastniško strukturo, poslovanje, temeljna načela, ki jim sledijo, in družbeno odgovornost, posebno pozornost pa je namenila tudi strategiji njihovega poslovanja.

V Železnikih in na Selškem se je v minulih stoletjih in tisočletjih sooblikovala železarska in kovinarska kultura. Od leta 1946 do danes se je na podlagi teh izkušenj od zadruge Niko razvilo danes zelo uspešno podjetje Domel z okoli 121 milijonov letnih prihodkov, ki jih ustvari okoli 1.200 zaposlenih. Podjetje je v nekaj več kot 70 letih trdno na poti tradicije in uspeha, od leta 2010 pa ima 630 delničarjev – zaposlenih in ostalih dolgoročno usmerjenih in odgovornih lastnikov podjetja – 100 % delež lastništva podjetja.

Njihovo poslanstvo se glasi: »Domel je družbeno odgovorno podjetje. Kot globalni razvojni dobavitelj dovršenih rešitev elektromotornih pogonov in komponent, temelječih na lastnih inovativnih tehnologijah, omogočamo rast in trajnostni razvoj skupine Domel. S tem zagotavljamo kvalitetna delovna mesta v širšem okolju. Smo globalni razvojni dobavitelj EC sistemov in komponent ter ohranjamo vodilno razvojno pozicijo na trgu sesalnih enot.«

Podjetje razvija tri programske stebre (Univerzalni kolektorski motorji in DC motorji s trajnimi magneti, Elektronsko komutirani motorji in puhala ter Komponente), s katerimi uspešno nastopa in povečuje prihodke na domačem in tujih trgih – v Nemčiji in drugod. Ker trg zahteva pocenitev izdelkov in je evropska okoljska osveščenost vedno večja, oboje pomembno vpliva na spremembe razvoja Domel Holdinga. V prihodnosti želijo ustvariti trdni položaj strateškega razvojnega dobavitelja, pri 80 % kupcev so namreč z razvojnimi projekti že vpeti v zgodnji razvojni fazi. Zaupanje gradijo na osnovi odprte komunikacije in kompetenc. Njihovi kupci so zelo razpršeni, kar povzroča višje stroške, a tudi zmanjšuje odvisnost podjetja od posameznega kupca. Za sestanke s kupci in celovito sliko trga se udeležujejo specializiranih sejmov, s kupci izvajajo delavnice za srednjeročno planiranje, samo v letu 2016 pa so opravili +400 telefonskih konferenc in +300 obiskov kupcev. Mnogo novih kupcev jih poišče na podlagi analize konkurence, saj je podjetje Domel boljše in drugačno od konkurence.

Pri poslovanju sledijo sistemskemu pristopu za celostno rast in razvoj z merljivimi cilji, ki so rast prodaje, večanje produktivnosti in učinkovitosti, izboljšanje kompetenc in zmanjševanje stroškov. Zagovarjajo trajnostne inovativne rešitve. Ker inovativnost planirajo, vsako leto dobijo 500–800 dobrih inovativnih predlogov zaposlenih, s katerimi uspejo ustvariti prihranke, merjene v sto tisočih Evrih. Stroške vsako leto nižajo tudi v razvoju in nabavi. Imajo močne R&R kompetence: 100 inženirjev (6 doktorjev znanosti in 15 magistrov), sodelujejo s priznanimi inštituti in fakultetami ter štipendirajo. 43 % izdelkov je mlajših od 3 let in za R&R in investicije namenjajo 12 in več odstotkov prodaje.

Vse to je možno ker zaposlenim ustvarjajo varno, odprto okolje z visokim pričakovanjem inovativnosti in osebne rasti (izobražujejo 27h/zaposlenega letno; lahko se izobražujejo ob delu), napake (ne malomarnost) pa so zanje potencial za rešitve in učenje. Zaposlene redno informirajo – saj posle delajo ljudje – poskrbijo pa tudi za njihovo dobro počutje (sofinancirajo športne in kulturne aktivnosti zaposlenih in imajo lastne počitniške kapacitete). Na zaposlene gledajo dolgoročno, upoštevajo, da potrebujejo tudi čas za družino in skrbijo, da je podjetje vpeto v lokalno družbeno okolje. Podpirajo lokalna športna društva, ki vzgajajo mlade – njihove potencialne sodelavce in intenzivno sodelujejo z osnovnimi in srednjimi šolami v okolici in širše ter financirajo 80 štipendistov.

Dobavitelje materialov in opreme vključujejo v zgodnji razvojni fazi, spodbujajo jih k zmanjševanju stroškov z inovativnostjo, vedno preverjajo več ponudb in iščejo nove dobavitelje, dobavitelje sproti ocenjujejo, nudijo pa jim tudi pomoč pri njihovemu razvoju.

Za investicije se odločajo preudarno in v okvirih možnosti in priložnosti. Z dobrimi razvojno-investicijskimi projekti in odprto komunikacijo z bankami so banke prepričali za razvojno potrebna finančna sredstva; delajo z več bankami in tveganja obvladujejo. Podjetje svojega razvoja ne prepušča naključju. Razvili so lasten program za izračun ekonomike projektov, ki simulira učinke projekta za 7–10 let v naprej, ob upoštevanju pravilnosti projekcij za pretekle projekte. Pri tem redno spremljajo spremenjene okoliščine – svetovne trende. Težijo k rasti, želijo biti boljši in drugačni od konkurence in nastopati v modrih oceanih, ne rdečih. Zato stalno optimirajo vse procese, skrbijo za ohranjanje kondicije pri inovacijah in razvijajo dobaviteljsko verigo inoviranja, zaupanja in sodelovanja.

Njihovo družbeno odgovornost sestavljajo dolgoročna naravnanost, vlaganja v razvoj in trge, ekološki procesi in izdelki, sodelovanje z lokalno skupnostjo. Zaupanje temelji na poštenosti in spoštovanju in se gradi počasi na podlagi stalnega napredka merljivih ciljev in rezultatov.

Tradicija +70 let delovanja temelji na lastnem razvoju. Podjetje ima razvita jasna temeljna načela in inovativnost planira. Od oglaševanja prodaje izdelkov so prešli v trženje rešitev, zato s kupci sodelujejo od nekaj let do 40 let. Njihov zgled so vizija, poštenost, sodelovanje, povezovanje, merljivi cilji in rast. Njihova osrednja vrednota je pripadnost, s pomočjo katere razvijajo tudi ustvarjalnost in ambicioznost, odgovornost in gospodarnost, spoštovanje in sodelovanje ter skrb za stranke in zaposlene! So zanesljiv partner, ekološko in družbeno odgovorni. Njihove vrednote so usmerjene v zaposlene, ki so ključni pri povezovanju s kupci in dobavitelji, s katerimi so lokalno navezani in globalno povezani. Njihov cilj je celostni stalni razvoj, za katerega skrbijo zvesti zaposleni, odgovorni, dolgoročno usmerjeni interni lastniki in odločitve za dolgoročna vlaganja. Zato raziskovalci podjetje Domel predstavljajo kot model integralne zelene ekonomije!

Na opisani način dosegajo kakovost in inovativne rešitve, ki omogočajo izboljšanje vsake generacije njihovih izdelkov z višjimi izkoristki, manj materiala, manj energije in nižjim hrupom! Ker ponujajo rešitve in ne izdelek, se njihov izdelek prodaja sam.

Ob zaključku svojega predavanja je dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel Holding, poudarila, da je vsako podjetje edinstveno, saj deluje v drugačnem lokalnem okolju, z drugačnimi zaposlenimi in zanje specifičnimi kupci. Da je potrebno inovacije spodbujati, planirati in nagrajevati, na začetku, vmes in na koncu. Razvoj in poslovanje mora podjetje dolgoročno planirati in si zastaviti merljive cilje, z vsemi udeleženci podjetja (notranjimi in zunanjimi; primarnimi in sekundarnimi) pa razvijati odprto komunikacijo.

Reportažo pripravila doc. dr. Tjaša Štrukelj

Nazaj na dogodke