Microsoft IT Academy Program Member

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor je v letu 2007 pridobila članstvo v Microsoft IT Academy. Microsoft IT Academy je program, s katerim se želi Microsoft vključiti v izobraževanje šol in univerz. Cilji v okviru Microsoft IT Academy so:

  • Pripraviti študente na uporabo teh orodij v delovnem okolju.
  • Izobraziti naslednjo generacijo IT strokovnjakov, razvijalcev ter informatikov.
  • Usposobiti posameznike za posredovanje pridobljenega znanja naprej. 
  • Vključiti Microsoftove tehnologije v najvišje in prav tako v najnižje ravni izobraževalnega sistema.


Članstvo Microsoft IT Academy je na voljo na dveh ravneh, in sicer na osnovni in napredni ravni. Osnovna raven je predvidena za institucije, ki izvajajo tečaje programa Microsoft Office.

Napredna raven je predvidena za institucije, ki izvajajo tečaje za pridobitev Microsoftovega certifikata za IT strokovnjake in razvijalce.

Ekonomsko-poslovna fakulteta je članica Microsoft IT Academy na osnovni ravni, s katero lahko študentom in zaposlenim omogoča:

  • E-učenje
  • Inštruktor e-učenja
  • MS digitalna pismenost
  • Microsoftove certifikate
  • Microsoft TechNet
  • MSDN Academic Alliance (MSDN AA)