ATLAS

Združenje ATLAS povezuje visokošolske institucije z vsega sveta. Ker se vsako leto pridruži organizaciji veliko novih članic, ima že več kot desetletje tri močna središča: osrednjega v Evropi, pomembni pa tudi za območje Afrike ter Azije in Pacifika, v zadnjih dveh letih pa poteka intenzivno pridobivanje novih članov tudi v obeh Amerikah.

Naloge in cilj združenja je širiti in promovirati študij turizma ter z njim povezanih dejavnosti ter omogočati izmenjavo študentov in profesorjev med sodelujočimi institucijami (podpora programom Socrates Erasmus). Med zapisane cilje sodi med drugim tudi pospeševanje mednarodnega sodelovanja pri projektih in raziskavah (najbolj znana ATLAS-ova projekta sta predvsem globalna raziskava o kulturnem turizmu, ki poteka že skorajda dve desetletji, projekt trajnostnega razvoja turizma ter projekt informacijske tehnologije v turizmu).

ATLAS uresničuje svoje cilje predvsem z dvojim:

 1. letno prireja velik globalni kongres in več specializiranih strokovnih konferenc (ali seminarjev), na katere so vabljeni vsi člani
 2. izdaja knjige in druge publikacije, v katerih so objavljeni npr. najboljši članki s konferenc ter knjige na najbolj aktualne teme v turizmu.

ATLAS ima zanimivo spletno stran, na kateri se je moč informirati o prihodnjih konferencah in seminarjih, kupiti njihove publikacije in se informirati o članih združenja ter njihovih študijskih programih in pogojih vpisa na te institucije.

Konference in seminarji potekajo v več različnih državah skozi vse leto, organizirajo pa jih vodje SIG (special interest group), ki tvorijo (zaenkrat) 12 aktualnih udarnih raziskovalnih središč za naslednje teme:

 • raziskovalna skupina za kulturni turizem
 • raziskovalna skupina za mladinski turizem (backpackers)
 • raziskovalna skupina za gastronomijo
 • skupina za raziskave turistične politike
 • raziskovalna skupina za verski in romarski turizem
 • raziskovalna skupina za MSP
 • raziskovalna skupina za socio-kulturne identitete
 • raziskovalna skupina za poslovni turizem
 • raziskovalna skupina za katastrofe
 • raziskovalna skupina za masovni turizem
 • raziskovalna skupina za zdravilišča in wellness
 • raziskovalna skupina za prestolnice.