Accreditation council for business schools and programs

Accreditation Council for Business Schools and Programs ali ACBSP je združenje kolegijskih poslovnih šol in programov. Združenje mednarodno povezuje in vključuje fakultete iz različnih držav sveta.

Je vodilno združenje, ki podpira izobraževanje z nagrajevanjem odličnosti poučevanja. Združenje poudarja, da je za študente bistvenega pomena izvedeti, kako se učiti. ACBSP priznava pomen akademskih raziskav in preiskav ter meni, da takšne dejavnosti izboljšujejo proces izobraževanja študentov in delavcev fakultet. ACBSP spodbuja vključevanje fakultet v sodoben poslovni svet, z namenom povečevati kakovost klasičnega razrednega poučevanja. 

Poslanstvo

ACBSP razvija, spodbuja in prepoznava najboljšo prakso s katero prispeva k neprestanemu izboljševanju poslovanja in izobraževanja fakultet.

Vizija

ACBSP bo v svetovnem merilu vodilno izboljšalo kakovost poslovnih šol in programov, z osredotočanjem na odličnost poučevanja.