Mednarodni akreditaciji študijskih programov EPF ECBE in ACBSP

Po uspešno izvedeni samoevalvaciji v jeseni leta 2007 in po uspešno izvedeni evalvaciji ocenjevalcev European Council for Business Education (ECBE), ki so obiskali EPF v začetku leta 2008 ter po uspešno izvedenih usklajevalnih postopkih, ki so temu sledili spomladi 2008, je EPF uspešno zaključila akreditacijski postopek za svoja bolonjska programa prve stopnje (univerzitetni in visokošolski strokovni) ter za bolonjski program druge stopnje. European Council for Business Education (ECBE), ki ima sedež v Bruslju, je tako na svoji letni skupščini 30. 5. 2008 podelil EPF akreditacijske listine za akreditacijo omenjenih treh programov.

Pridobljena akreditacija je rezultat dolgoletnih naporov EPF na področju kakovosti študijskih programov EPF in kakovosti njihove izvedbe. Akreditacije ECBE podeljuje za obdobje treh let in je zato po treh letih potrebno, v skladu z njihovimi pravili, akreditacijski postopek izpeljati ponovno, ter tako dokazovati stalen napredek pri kakovosti programov in njihove izvedbe. Akreditacija ECBE pomeni za EPF pomemben korak k internacionalizaciji, hkrati pa priznanje za kakovost programov in njihovo mednarodno primerljivost.

Ker menimo, da je odličnost izjemno pomembna v procesih globalizacije, ki so prisotni tudi v univerzitetnem prostoru, je EPF akreditirala svoje programe tudi v Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP). ACBSP je ena od dveh organizacij (druga je AACSB, njuni standardi pa so glede pedagoške akreditacije primerljivi), ki na osnovi priznavanja s strani Council on Higher Education accreditation (CHEA) izvajajo akreditacijske postopke zlasti v ZDA. Akreditacijske zahteve ACBSP temeljijo na principih znanega Baldridge priznanja za kakovost, ki je v ZDA osrednje priznanje za kakovost.

Pridobljena ECBE akreditacija programov EPF in ACBSP akreditacija sta pomembni tako za fakulteto, kot tudi za diplomante EPF, saj dajejo diplomam EPF še večji mednarodni pomen.

Dekan