Strokovne reference

1. IRŠIČ, Matjaž. Primer uporabe stimulacijske[!] tehnike pri študiju upravljanja marketinških aktivnosti. Naše gospod., 1992, let. 38, št. 5/6, str. 524-535. [COBISS.SI-ID 4320516]

2. IRŠIČ, Matjaž. Model strategij nabavnega marketinga glede na tržno moč konkurence na nabavnem trgu. Akad. MM, februar 1997, let. 1, št. 1, str. 81-88, preglednice. [COBISS.SI-ID 3139356]

3. MUMEL, Damijan, IRŠIČ, Matjaž. Učinki privatiziranja in neposrednih tujih vlaganj na nekatere marketinške aktivnosti podjetij v Sloveniji. Akad. MM, marec 1998, let. 2, št. 2, str. 15-20, preglednice. [COBISS.SI-ID 3874588]

4. IRŠIČ, Matjaž. Značilnosti "Marketinga povezav" kot razvite strateške naravnanosti organizacije na nabavnem trgu. Naše gospod., 1998, 44, št. 1/2, str. 189-199. [COBISS.SI-ID 4120604]

5. IRŠIČ, Matjaž. Značajke koncepta "marketinga povezanosti" poduzeća na nabavnom tržištu. Računov. reviz. financ., 1998, 8, št. 3, str. 642-647. [COBISS.SI-ID 3866652]

6. IRŠIČ, Matjaž. Ugotavljanje razvitosti povezovalnega odnosa organizacije z dobavitelji - modelski pristop na primeru vzorca organizacij v Sloveniji. Akad. MM, 1999, let. 3, št. 4, str. 41-47, tabele. [COBISS.SI-ID 19322717]

7. IRŠIČ, Matjaž, RADONJIČ, Dušan. The role of purchasing marketing in creating and achieving the competitive advantage in the purchasing market of an organisation. J. Betriebswirtsch., 1999, no. 4, str. 173-180. [COBISS.SI-ID 4829212]

8. IRŠIČ, Matjaž. How developed are the relationships of the Slovenian companies with their suppliers - modelling approach. Der Markt, 2001, 40 Jahrg., no. 2/3, str. 66-74. [COBISS.SI-ID 5838620]

9. IRŠIČ, Matjaž. The influence of factors determining relationship between organisations and their strategic suppliers on the frequency of implementations of purchasing marketing strategies. Management (Split), 2004, vol. 9, no. 2, str. 1-33. [COBISS.SI-ID 7830044]

10. IRŠIČ, Matjaž. Vplivni dejavniki določanja strategij nabavnega marketinga = Influential Factors for Determining Purchasing Marketing Strategies. Naše gospod., 2004, letn. 50, št. 3/4, str. 3-16. [COBISS.SI-ID 7684124]

11. IRŠIČ, Matjaž. The effect of the relationships between organisations and their suppliers on the implementation of purchasing marketing strategies. International business & economics research journal, Aug. 2005, vol. 4, no. 8, str. 47-62. [COBISS.SI-ID 8205084]

12. IRŠIČ, Matjaž. Kvalitativne sestavine povezovalnih odnosov organizacij s strateškimi dobavitelji in njihov vpliv na udejanjanje strategij nabavnega marketinga. Akad. MM, 2009, letn. 9, št. 13, str. 33-50. [COBISS.SI-ID 9864732]


Nazaj na predstavitev