Življenjepis

Dr. Barbara Bradač Hojnik je docentka za področje podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Dodatno se je izobraževala na European Institute for Advanced Studies in Management, Belgija. Kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij sodeluje v več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je članica raziskovalnega tima Slovenski podjetniški observatorij, vključena pa je tudi v raziskovalni program Podjetništvo za inovativno družbo. Je (so)avtorica več znanstvenih člankov, poglavij monografij in monografij ter konferenčnih prispevkov.


Nazaj na predstavitev