Vodstvo fakultete

V. d. dekana fakultete

Prodekan za izobraževalno dejavnost

Prodekan za raziskovalno dejavnost

Prodekanja za mednarodno sodelovanje

Prodekan za poslovne zadeve in strateške projekte

Prodekanja za študentska vprašanja

Monika Strauss

monika.strauss@student.um.si

p. p. Tajnik fakultete

Tajnica vodstva fakultete