Vodstvo fakultete

Dekanica fakultete

Prodekan za izobraževalno dejavnost

Prodekan za raziskovalno dejavnost

Prodekanja za mednarodno sodelovanje

Prodekan za poslovne zadeve in strateške projekte

Prodekanja za študentska vprašanja

Monika Strauss

monika.strauss@student.um.si

p. p. Tajnik fakultete

Tajnica vodstva fakultete