Služba za računovodstvo in finance

Kontakt

Telefonska številkaE-poštni naslov
02/22 90 228racunovodstvo.epf@um.si

Služba za računovodstvo in finance opravlja naloge s področja financ in računovodstva in sicer: izdelava zaključnega računa fakulteta (bilance stanja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, finančno poročilo …), izdelava računovodskih poročil fakultete, izdelava statističnih poročil, izdelava premoženjske bilance fakultete, obračun plač in osebnih prejemkov za zaposlene, izstavljanje faktur kupcem ipd.

Člani službe