Pedagoški sodelavci

Življenjepis

Andreja Primec, doktorica pravnih znanosti, je docentka za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Svojo poklicno pot je začela na Višjem sodišču v Mariboru, sprva kot pripravnica, po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa kot strokovna sodelavka. Leta 1993 je postala zunanja sodelavka Katedre za gospodarsko pravo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je kot visokošolska učiteljica zaposlena še danes. Prvenstvena področja njenega znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so gospodarsko pravo, mednarodno gospodarsko pravo, arbitražno pravo, obligacijsko pravo in javna naročila. Ob tem objavlja v strokovnih revijah Podjetje in delo, Pravna praksa, Naše gospodarstvo in drugod. Je avtorica in soavtorica več pravnih publikacij v slovenskem prostoru. Kot predavateljica sodeluje tudi na različnih strokovnih seminarjih in posvetovanjih. Glavnino stokovnega dela opravlja v okviru aplikativnih projektov preko Inštituta za gospodarsko pravo pri Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.


Nazaj na predstavitev