Pedagoški sodelavci

Strokovne reference

 • 1995 - diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Maribor
 • 1995-1996 - zaposlen na Inštitutu za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti, Ljubljana
 • 1996-2000 - član Republiške volilne komisije
 • 1996 - Opravljena šola korporacijskega prava Slovenskega inštituta za management
 • 1996-1997 - zaposlen na pravni fakulteti Univerze v Mariboru
 • 1997-... - zaposlen na Ekonomsko-poslovni fakulteti univerze v Mariboru
 • 1997 - Opravljena Šola delniškega prava
 • 1999 - magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2001 - Listina B - Priporočilo za članstvo v nadzornih svetih - ZČNS
 • 2001-2006 - svetovalec dekana EPF za pravne zadeve
 • 2002 - Opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka
 • 2006 - doktoriral na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006 - Certifikat (ZČNS) Združenja članov nadzornih svetov o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in neizvršnega člana upravnega odbora
 • 2006 - Vodja izobraževanja EPF za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb
 • 2006-... - ustanovitelj Inštituta za ekonomsko in korporativno upravljanje (IECG Maribor)
 • 2006-2008 - član izpitne komisije Ministrstva za pravosodje pred katero opravljajo strokovni izpit kandidati za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
 • 2007- ... - član Programskega sveta Združenja članov nadzornih svetov
 • 2008 - ... - član izpitne komisije Ministrstva za pravosodje pred katero opravljajo strokovni izpit kandidati za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
 • 2008 - ... - predsednik Programskega sveta Združenja članov nadzornih svetov
 • član Upravnega odbora Pravniškega društva Maribor
 • 2008 - Vodja Odbora za organizacijo posvetovanja ob 50-letnici EPF

Nazaj na predstavitev