Pedagoški sodelavci

Življenjepis

Dušan Jovanovič, doktor pravnih znanosti, je izredni profesor za področje pravo na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Izpopolnjeval se je predvsem na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, College of Law University of Cincinnati in Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Je član Pravniškega društva v Mariboru, član svetovnega združenja International Bar Association in predsednik skupščine Štajerske gospodarske zbornice. S svojimi strokovnimi in znanstvenimi razpravami ter članki se ukvarja predvsem s področjem korporacijskega prava. Je avtor in soavtor več publikacij v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Sodeluje tudi pri različnih raziskovalnih projektih s področja gospodarskega in korporacijskega prava ter kot predavatelj na različnih strokovnih seminarjih in znanstvenih posvetovanjih doma in v tujini. Je sodelavec Inštituta za gospodarsko pravo pri EPF, kjer se aktivno vključuje in povezuje tudi s prakso. Je član organov vodenja in nadzora gospodarskih družb, sodeluje pa tudi pri delu različnih državnih in nedržavnih organov in institucij s svojega področja.


Nazaj na predstavitev