Predstavniki študentov v organih EPF in UM

Zastopanje v organih in komisijah na EPF

 • Član poslovodnega odbora: Monika Strauss – prodekanica za študentska vprašanja po funkciji
 • Člani senata EPF: Ksenija Vidovič, Nina Krel, David Bohar, Monika Strauss
 • Člani komisij senata EPF:

  • Komisija za študijske zadeve: Sara Črešnik, Monika Strauss
  • Komisija za znanstvene in raziskovalne zadeve: Ajda Habjanič, Martin Jovanović
  • Komisija za mednarodno sodelovanje: Klemen Zapečnik, Staša Zabukošek
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti: Špela Šlamberger, Adrijana kos

 • Člani disciplinskega sodišča 1. stopnje:  Monika Strauss , Špela Lašič (nadomestna članica)
 • Člani akademskega zbora EPF: Barbara Potrč, Asija Aleksandra Amon, Nike Vrecl, Urban Bratina, Sara Črešnik, Špela Šlamberger, David Bohar, Laura Cajnko, Ajda Habjanič, Nuša Mahorič, Ksenija Vidovič, Nina Krel, Tomaž Konajzler,Špela Lašič, Špela Mahorič, Martin Jovanović, Žiga Pirš, Staša Zabukošek, Špela Mlakar, Adrijana Kos,  Klemen Zapečnik, Marija Smilevska, Dejan Glazer, Alen Brkič, Monika Strauss

Zastopanje v organih in komisijah na UM

 • Članica Študentskega sveta Univerze v Mariboru: Nuša Mahorič, Monika Strauss (nadomestna članica)
 • Član senata Univerze v Mariboru: Monika Strauss
 • Člani komisij senata Univerze v Mariboru:

  • Komisija za dodiplomski študij: Nina Krel, Monika Strauss
  • Komisija za mednarodno sodelovanje: Klemen Zapečnik

 • Članica statutarne komisije UM: Monika Strauss
 • Članica habilitacijske komisije UM: Monika Strauss
 • Članica komisije za pritožbe študentov: Monika Strauss