Predstavniki študentov v organih EPF in UM

Zastopanje v organih in komisijah na EPF

 • Član poslovodnega odbora: Monika Strauss – prodekanica za študentska vprašanja po funkciji
 • Člani senata EPF: Helena Cenc, Nina Krel, Tim Očko, David Bohar
 • Člani komisij senata EPF:

  • Komisija za študijske zadeve: Helena Cenc, Jan Sedlanič
  • Komisija za znanstvene in raziskovalne zadeve: David Bohar, Nejc Fir
  • Komisija za mednarodno sodelovanje: Cecilija Matul, Aleksandra Amon
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti:  Nomi Hrast, Maša Selinšek

 • Člani disciplinskega sodišča 1. stopnje:  Urban Bratina, Aleksandra Amon

Zastopanje v organih in komisijah na UM

 • Članica Študentskega sveta Univerze v Mariboru: Helena Cenc, Ajda Habjanič (nadomestna članica)
 • Član senata Univerze v Mariboru: Monika Strauss, David Bohar
 • Člani komisij senata Univerze v Mariboru:

  • Komisija za dodiplomski študij: Nina Krel, 
  • Komisija za mednarodno sodelovanje: Mojca Bezjak

 • Članica statutarne komisije UM: Nomi Hrast, Luka Ščančar, David Bohar
 • Članica komisije za pritožbe študentov: Monika Strauss