Člani Študentskega sveta in so sveta EPF

Prodekan za študentska vprašanja

Monika Strauss
e-mail: monika.strauss@student.um.si
Telefon: 02/22 90 260
Pisarna: Razlagova 14, tretje nadstropje (K3.14, K3.15 - desno od S3.3)

Naloge prodekanice za študentska vprašanja so predstavljanje in zastopanje interesov ter pravic študentov fakultete, skrb za »dobre odnose« med študenti in zaposlenimi na fakulteti, sklicevanje in vodenje sej študentskega sveta EPF ter sprotno reševanje nastalih težav povezanih s študenti in študijem. Mandatna doba prodekanice za študentska vprašanja traja 2 letni, v tem času pa se mora udeleževati kolegijev dekana in sej poslovodnega odbora, sodelovati mora s ostalimi prodekani za študentska vprašanja in prorektorico za študentska vprašanja UM.

Člani ŠS EPF v študijskem letu 2016/2017

Člani svetaČlani so sveta
1. letnik

Študijski program: BUN
Jan Hribernik
jan.hribernik@student.um.si

Študijski program: BUN
Tim Očko
tim.ocko@student.um.si

Študijski program: BUN
Anja Horvat
anja.horvat6@student.um.si

Študijski program: BUN
Cecilija Matul
cecilija.matul@student.um.si

2. letnik

Študijski program: BUN
Sebastijan Farkaš
sebastijan.farkas@student.um.si

Študijski program: BUN
Asija Aleksandra Amon
asijaaleksandra.am@student.um.si

Študijski program: BUN
Alja Polner
alja.polner@student.um.si

Študijski program: BUN
Nike Vrecl
nike.vrecl@student.um.si
3. letnik

Študijski program: BUN
David Bohar
david.bohar@student.um.si

Študijski program: BUN
Urban Bratina
urban.bratina@student.um.si

Študijski program: BUN
Špela Šlamberger
spela.slamberger@student.um.si

Študijski program: BVS   
Mojca Bezjak
mojca.bezjak@student.um.si

4. letnik, 1. letnik podiplomskega študija

Študijski program: BMAG
Nuša Mahorič
nusa.mahoric@student.um.si

 

Študijski program: BMAG
Marija Smilevska
marija.smilevska@student.um.si

5. letnik, 2. letnik podiplomskega študija

Študijski program: BMAG
Špela Mahorič
spela.mahoric@student.um.si

Študijski program: BMAG
Ana Polanec
ana.polanec@student.um.si

Študijski program: BMAG
Nina Krel
nina.krel@student.um.si

Študijski program: BMAG
Klemen Šiško
klemen.sisko@student.um.si

Študijski program: BMAG
Martin Jovanović
martin.jovanovic@student.um.si

Absolventi
Študijski program: ABS
Klemen Zapečnik
klemen.zapecnik@student.um.si

Študijski program: ABS
Špela Mlakar
spela.mlakar1@student.um.si

Študijski program: ABS
Ajda Habjanič
ajda.habjanic@student.um.si

Študijski program: ABS
Adrijana Kos
adrijana.kos@student.um.si