Člani Študentskega sveta in so sveta EPF

Prodekan za študentska vprašanja

Monika Strauss
e-mail: monika.strauss@student.um.si
Telefon: 02/22 90 260
Pisarna: Razlagova 14, tretje nadstropje (K3.14, K3.15 - desno od S3.3)

Naloge prodekanice za študentska vprašanja so predstavljanje in zastopanje interesov ter pravic študentov fakultete, skrb za »dobre odnose« med študenti in zaposlenimi na fakulteti, sklicevanje in vodenje sej študentskega sveta EPF ter sprotno reševanje nastalih težav povezanih s študenti in študijem. Mandatna doba prodekanice za študentska vprašanja traja 2 letni, v tem času pa se mora udeleževati kolegijev dekana in sej poslovodnega odbora, sodelovati mora s ostalimi prodekani za študentska vprašanja in prorektorico za študentska vprašanja UM.

Člani ŠS EPF v študijskem letu 2016/2017

Člani svetaČlani so sveta
1. letnik

Študijski program: BUN
Asija Aleksandra Amon
asijaaleksandra.am@student.um.si

Študijski program: BUN
Barbara Potrč
barbara.potrč@student.um.si
2. letnik
Študijski program: BUN
Špela Šlamberger
spela.slamberger@student.um.si
Študijski program: BUN
Sara Črešnik
sara.cresnik@student.um.si
Študijski program: BUN
David Bohar
david.bohar@student.um.si
Študijski program: BUN
Nike Vrecl
nike.vrecl@student.um.si
Študijski program: BUN
Urban Bratina
urban.bratina@student.um.si
3. letnik
Študijski program: BUN
Nuša Mahorič
nusa.mahoric@student.um.si
Študijski program: BUN
Bianca Žitnik
bianca.žitnik@student.um.si
Študijski program: BVS
Benjamin Bine Bregant
benjaminbine.brega@student.um.si
Študijski program: BUN
Tamara Zebec
tamara.zebec@student.um.si
Študijski program: BVS
Vid Kmetec
vid.kmetec@student.um.si
4. letnik, 1. letnik podiplomskega študija
Študijski program: BMAG
Ksenija Vidovič
ksenija.vidovic@student.um.si
Študijski program: BMAG
Martin Jovanivić
martin.jovanovic@student.um.si
Študijski program: BMAG
Nina Krel
nina.krel@student.um.si
5. letnik, 2. letnik podiplomskega študija
Študijski program: BMAG
Špela Mlakar
spela.mlakar1@student.um.si
Študijski program: BMAG
Adrijana Kos
adrijana.kos@student.um.si
Študijski program: BMAG
Polona Aškerc
polona.askerc@student.um.si
Absolventi
Študijski program: ABS
Klemen Zapečnik
klemen.zapecnik@student.um.si
Študijski program: ABS
Matic Koražija
matic.korazija@student.um.si
Študijski program: ABS
Marija Smilevska
marija.smilevska@student.um.si
Študijski program: ABS
Mojca Petek
mojca.petek@student.um.si
Študijski program: ABS
Denis Rogan
denis.rogan@student.um.si