AKTI ZA ŠTUDENTE

Vse študentske pravice, obveznosti in odgovornosti, ki nam pripadajo v času študija so urejene v Zakonu o visokem šolstvu ter v Statutu Univerze v Mariboru. Na podlagi omenjenih pravnih aktov, ki sta temelj veljavne zakonodaje, ki ureja študentsko področje, so bili sprejeti številni podzakonski predpisi, natančneje pravilniki, ki konkretizirajo pravice, obveznosti in odgovornosti študentov.  Spodaj so navedeni nekateri akti, ki urejajo visokošolstvo v Sloveniji in interni akti, ki urejajo delovanje Univerze v Mariboru. V posameznih aktih so opredeljene pravice in dolžnosti študentov. 


V kolikor menite, da so bile vaše pravice kršene, nikar ne oklevajte in nas kontaktirajte!  Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na predstavnike študentskega sveta ali tutorjev Ekonomsko-poslovne fakultete.

 

Kontakt:

Prodekanica za študentska vprašanja

E-mail: prodekan.student-epf@um.si ali monika.strauss@student.um.si

Telefonska številka: 02/ 22 90 260