Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekanica za izobraževalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Termini sej


Seja KŠZ Rok za oddajo vloge
06.10.2017 29.09.2017
03.11.2017  27.10.2017
01.12.2017 24.11.2017
05.01.2018 29.12.2017
02.02.2018 26.01.2018
02.03.2018 23.02.2018
06.04.2018          30.03.2018
04.05.2018

27.04.2018

01.06.2018

25.05.2018

 

Julija in avgusta NI SEJE KŠZ

07.09.2018               

 

 

31.08.2018

19.09.2018 (izredna) 12.09.2018

IZREDNA SEJA - 19. september 2018 (rok za oddajo prošenj je 12. 9. 2018)

Izid komisije bo viden v AIPSu v petek, 21. 9. 2018, po 17.00 uri. V primeru, da vam je bila vloga odobrena, vam bo pri izpolnitvi vpisnega lista pisalo: "Pogoji so izpolnjeni".

Vpisni list natisnite in ga skupaj s študentsko izkaznico prinesite na VPIS, ki bo dne 26. 9. 2018, na referatu od 9.00 do 10.00 ure. ODDAJA DOKUMENTACIJE IN VPIS PRED TEM DATUMOM NI MOŽEN!

Študenti boste ob oddaji vpisne dokumentacije podpisali prejem odločbe Komisije za študijske zadeve, zato je obvezen osebni vpis ali vpis s pooblastilom!

Študentom, ki jim prošnje niso bile odobrene, bodo odločbe poslane priporočeno po pošti.

 

 

NAVODILO - oddaja prošnje za Komisijo za študijske zadeve

Na Univerzi v Mariboru so bila 19. 5. 2009 sprejeta Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM (v nadaljevanju Merila za presojo prošenj). 

Členi v Merilih za presojo prošenj, navajajo izjemne okoliščine, v katerih ste opravičeni oddati prošnjo in dokazila, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezen upravičen razlog. 

Prošnja je popolna, če:

  1. vsebuje dokazila (glej Merila za presojo prošenj) za vse navedene razloge, s katerimi prošnjo utemeljujete in
  2. priloženo fotokopijo položnice o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR (TRR SI56 0110 0609 0124 275, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor; SKLIC: SI00 št. indeksa)

Obravnavale se bodo samo popolne prošnje, ki bodo prispele na Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve EPF UM, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor, do roka za oddajo vloge. Nepopolnih vlog, torej vloge, ki nimajo ustreznih dokazil, komisija ne obravnava. 

Odločbe bodo študentom poslane priporočeno na dom.

Sklep Senat EPF z dne 17.11.2017: Senat EPF potrdi, da lahko študent EPF skladno s 5. členom Pravilnika o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru št. A5/2010-41AG, odda vlogo za status študenta vrhunskega športnika, priznanega umetnika, dolgotrajno bolnega študenta, študenta funkcionarja in statusa študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje, najkasneje do 30. 10. tekočega leta.

Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov

Obrazci

Člani komisije