Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekanica za izobraževalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Termini sej

Seja KŠZ Rok za oddajo vloge
12.10.2018 05.10.2018
09.11.2018  02.11.2018
07.12.2018 30.11.2018
04.01.2019 21.12.2018
01.02.2019 25.01.2019
01.03.2019 22.02.2019
05.04.2019          29.03.2019
10.05.2019

26.04.2019

07.06.2019

31.05.2019

Julija in avgusta NI SEJE KŠZ

06.09.2019               

 

 30.08.2019

NAVODILO - oddaja prošnje za Komisijo za študijske zadeve

Prošnja je popolna, če:

  1. vsebuje dokazila (glej Merila za presojo prošenj) za vse navedene razloge, s katerimi prošnjo utemeljujete in
  2. priloženo fotokopijo položnice o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR (TRR SI56 0110 0609 0124 275, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor; SKLIC: SI00 št. indeksa)

Obravnavale se bodo samo popolne prošnje, ki bodo prispele na Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve EPF UM, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor, do roka za oddajo vloge. Nepopolnih vlog, torej vloge, ki nimajo ustreznih dokazil, komisija ne obravnava. 

Odločbe bodo študentom poslane priporočeno na dom.

Obrazci

Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov

Na Univerzi v Mariboru so bila 19. 5. 2009 sprejeta Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM (v nadaljevanju Merila za presojo prošenj). 

Členi v Merilih za presojo prošenj, navajajo izjemne okoliščine, v katerih ste opravičeni oddati prošnjo in dokazila, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezen upravičen razlog.

Člani komisije

Helena Cenc- študentka

helena.cenc@student.um.si

Nomi Hrast- študent

nomi.hrast@student.um.si

Maša Selinšek- študent

masa.selinsek@student.um.si