Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekanica za izobraževalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Termini sej


Seja KŠZ Rok za oddajo vloge
10.10.2016 3.10.2016
7.11.2016   2.11.2016
2.12.2016 25.11.2016
6.01.2017 30.12.2016
3.02.2017 27.01.2017
3.03.2017 24.02.2017
7.04.2017           31.03.2017
5.05.2017 28.04.2017
2.06.2017 26.05.2017
Julija in avgusta NI SEJE KŠZ  

8.09.2017

20.09.2017- izredna seja

1.09.2017

NAVODILO - oddaja prošnje za Komisijo za študijske zadeve

Na Univerzi v Mariboru so bila 19. 5. 2009 sprejeta Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM (v nadaljevanju Merila za presojo prošenj). 

Členi v Merilih za presojo prošenj, navajajo izjemne okoliščine, v katerih ste opravičeni oddati prošnjo in dokazila, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezen upravičen razlog. 

Prošnja je popolna, če:

  1. vsebuje dokazila (glej Merila za presojo prošenj) za vse navedene razloge, s katerimi prošnjo utemeljujete in
  2. priloženo fotokopijo položnice o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,12 EUR (TRR SI56 0110 0609 0124 275, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor; SKLIC: SI00 št. indeksa)

Obravnavale se bodo samo popolne prošnje, ki bodo prispele na Komisijo za študijske zadeve EPF UM do roka za oddajo vloge. Nepopolnih vlog, torej vloge, ki nimajo ustreznih dokazil, komisija ne obravnava. 

Sklepi z rešitvami prošenj bodo objavljeni na spletni strani EPF.

Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov

Obrazci

Člani komisije